Searched for: classification%3A%22TPG140100%22
(1 - 18 of 18)
document
Van der Meer, J.W. (author), Wouters, J. (author)
Voor teenbestortingen bij dijken en een ondiep, flauw voorland ontbreken eenduidige ontwerpregels. De huidige praktijk en ervaring met teenbestortingen is in kaart gebracht. Op basis hiervan is een eenduidige definitie gegeven van wat precies onder een teenbestorting moet worden verstaan. Daarnaast zijn verschillende ontwerpmethoden van...
report 2002
document
Hauer, M. (author)
Handleiding voor het bepalen van de vereiste nauwkeurigheden en toleranties bij baggerwerk en bodembeschermingen
report 2000
document
Meulepas, G.J. (author), Van Reenen, J. (author), Van der Burg, P. (author)
Beschrijving van full-scale proeven in de haven van Rotterdam naar de verschllen in opmeting van een steenbestorting met verschillende meetmethoden en verschillende merken echosounders. Er is zowel onder water als in den droge gemeten.
report 1999
document
Agostini, R. (author)
Design manual for Gabions and Reno Mattresses by Macaferri under influence of wave action
report 1990
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1984
document
Taat, J.J. (author)
report 1982
document
Derks, H. (author)
report 1982
document
Kenter, C.J. (author)
report 1982
document
Maat, S. (author)
report 1982
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Groen, P. van (author)
report 1981
document
Derks, H. (author)
report 1972
document
Derks, H. (author)
report 1971
document
Ferguson, H.A. (author)
Ir. H. A. Ferguson - Ten geleide ** H. J. Stuvel - BoIwerk en hoafdkraan ** Ir. P. Santema - De Haringvlietafsluiting aIs instrument vaor regionalewaterbeheersing in Zuidwest-Nedefland ** Prof. ir. P. A. van de Velde - Het ontwerp in hoofdlijnen vaor de uitwateringssluis ** H. J . Stuvel - De kraan van de Delta ** Ir. J. E. Prins -...
report 1971
document
Haverhoek, F.J. (author)
report 1969
document
Van Westen, J.W. (author)
Uitgebreide beschrijving van de rekenmethoden voor het ontwerp van een klassiek zinkstuk, alsmede berekeningen t.b.v. de plaatsing van deze zinkwerken. Kostprijsberekeningen van zinkwerken.
report 1969
document
Van Breen, L.G. (author)
Ontwerphandleiding voor rijshoutconstructies, zinkwerken en andere waterbouwkundige constructies met rijshout; zowel voor zeeweringen als langs rivieren. Aandacht voor zinkstukken, krammatten, rijspakwerken, rijsbeslag en rietbeslag, wiepen, en baardwerken.
report 1920
Searched for: classification%3A%22TPG140100%22
(1 - 18 of 18)