Searched for: classification%3A%22TPG140120%22
(1 - 9 of 9)
document
Jongeling, T.H.G. (author)
In het kader van doelspeurwerk RWS 2006 (projectnummer Q30 18) en met aanvullende financiering vanuit de afdeling Zoetwatersystemen - ZWS (projectnummer Q4302.50) is experimenteel onderzoek uitgevoerd aan de turbulente stroming rond een vierkante pij ler met rondom verdedigde bodem. Het onderzoek dient ter verdere onderbouwing van een methode...
report 2006
document
Van der Wal, M. (author)
In deze publicatie worden enkele resultaten van projecten in Bangladesh gepresenteerd met aandacht voor een mogelijke toepassing in alternatieve ontwerpen van kribben. Deze resultaten betreffen hoofdzakelijk doorlatende palenrijen en falling aprons. Een falling apron kan worden vergeleken met een toplaag zonder zinkstuk.
report 2000
document
De Wilde, D.P. (author)
Na het inleidende hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de verschillende in aanmerking komende constructie- typen en hun toepassingsgebieden, gezien in het licht van dit handboek. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de in aanmerking komende granulaire materialen, hierbij wordt specifiek ingegaan op de kenmerkende...
report 1991
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Hamer, F.C. (author), Uwland, J. (author)
Uitwerking van de Izbash formule als alternatief voor de Shieldsformule bij gebruik voor het berekenen van de steengrootte benodigd achter een uitstroomconstructie (in een stortebed) waar zeer turbulente stroming is. Hierbij is gebruik gemaakt van de resultaten van modelonderziel.
report 1982
document
Agema, J.F. (author)
In de mergelgroeven van Zuid-Limburg komen lagen voor die vnl. uit kiezel en kalksteen bestann. Door een breker worden de stenen grater dan 300 mm. uit deze lagen gebroken; daarna vindt uitzeving plaats over een zeef met een maaswijdte van 90 mm. Het materiaal dat overblijft wordt dan Silex 90-300 genoemd. Doel van deze nota is na te gaan in...
report 1976
document
Van de Kreeke, J. (author)
Uit de proeven blijkt, binnen de grenzen van de onderzochte toestanden, dat de kritieke gemiddelde snelheid (vkr) kan worden voorgesteld door als een functic van de logarithme van de waterdiepte boven de dam (h dam). De grootste aantasting vindt plaats ter plaatse van de benedenkruinlijn.
report 1963
document
Breusers, H.N.C. (author)
Resultaten van experimenteel onderzoek naar begin van bewegen van loskorrelig materiaal, relatie met Shields formule. Overzicht van uitgangspunten voor het bepalen van het begin van beweging van bodemmateriaal.
report 1962
document
Visser, J.G. (author)
Lesboekje voor het technisch onderwijs voor het ontwerpen van oever en bodembeschermingsconstructies met zinkstukken en kraagstukken.
report 1953
Searched for: classification%3A%22TPG140120%22
(1 - 9 of 9)