Searched for: classification%3A%22TPG1500%22
(1 - 8 of 8)
document
Erchinger, H.F. (author)
The ‚Guidelines and Recommendations for the Design of Coastal Structures (EAK)‘ published in 1993 (Die Küste, H. 55) have been revised based on today’s scientific knowledge, technical development and practical experience of the past years. Major parts of the recommendations have been re-written. Together with the unmodified recommendations, D, E...
report 2007
document
Anonymous, A. (author)
HR Wallingford has commenced an engineering review on the Final Closure of Saemangeum Dike. This draft final report represents the completion of the second phase of studies by HR Wallingford and is issued for review by KARICO and discussion with their representatives during meetings planned in Ansan during the second week of October 2005. The...
report 2005
document
Löffler, M. (author), Berends, L. (author), Glasius-Meier, A. (author), Stroeve, R. (author), Bernardini, P. (author), Wilmer, H. (author), Van der Hofstede, T. (author), Otter, H. (author)
rikz2004015.pdf betreft het hoofdrapport. Een uitgebreide samenvatting is gegeven in rikz2004.015s.pdf. Dit rapport is de weergave van een verkenning naar multifunctioneel ruimtegebruik in de zeewering, aan de hand van de situatie in Den Helder (zogenaamde Combikering Den Helder). Het grootste deel van het project heeft plaatsgevonden in...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
HR Wallingford was commissioned by The Rural Research Institute of the Korea Agricultural and Rural Infrastructure Corporation to carry out various studies relating to the final closure of the Saemangeum project offshore dikes currently under construction on the western coastline of South Korea. In addition to the numerical modelling of the...
report 2002
document
Steetzel, H.J. (author)
Uit recent onderzoek is gebleken dat de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op korte termijn niet meer aan de wettelijke normen voldoen. In dat kader zijn er versterkingsmaatregelen geformuleerd waarbij de kruin en het binnentalud van de dijken zodanig worden versterkt dat eventueel overslaand water niet tot falen van de dijk zal leiden. Voor de...
report 2001
document
Van de Paverd, M. (author)
In dit rapport worden rekenregels gegeven om op relatief eenvoudige wijze tot toetsing of het ontwerp van een bekleding voor een zeedijk te komen. Bij het samenstellen van dit rapport is als doelgroep een pas afgestudeerde HTS-student voor ogen gehouden.
report 1993
document
Dean, R.G. (author)
Structural approaches can be employed to stabilize shorelines against erosion, to provide sheltered areas for swimming or for a myriad of other benefits. In this section, the emphasis will be on shoreline stabilization although much of the information and discussions presented would be equally applicable to accomplish other objectives. Three...
report 1992
document
Tait, J.F. (author), Griggs, G.B. (author)
Measurements of erosion and accretion in the neighborhood and in front of seawalls and beach walls.
report 1991
Searched for: classification%3A%22TPG1500%22
(1 - 8 of 8)