Searched for: classification%3A%22TPG192200%22
(1 - 11 of 11)
document
Bakker, F. (author), Van Stee, K. (author)
Het doel van deze ontwerprichtlijn is om de ontwerper handvaten te geven voor het ontwerp van geotextielen als onderdeel van het filter in dijk- en oeververdedigende constructies. Hierdoor wordt een ontwerp gemaakt met betrekking tot de desbetreffende projectcondities waardoor schades worden voorkomen. Het ontwerpen van het geotextiel is...
report 2012
document
Anonymus, N.N. (author)
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
Design handbook for he application of strong water permeable geotextiles in road and hydraulic engineering applications. Typar is a registered trademark of DuPont. Includes design and installation requirements. Typar is a thin, thermally bonded, water permeable nonwoven geotextile made from polypropylane filaments. Publication year estimated
report 2002
document
Reitsma, J.M. (author)
Het gebruik van kunststof filterdoeken (geotextielen) in oeverconstructies is nodig in relatief zwaar aangevallen oevers. De begroeiing vormt in dergelijke situaties een aanvullende verdediging tegen erosie door golven. Om een optimale ontwikkeling van de begroeiing mogelijk te maken is het nodig geotextielen toe te passen die relatief goed...
report 1995
document
Maat, S. (author)
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
1. Flexible revetments-theory and practice. C. T. BROWN 2. Loads on beds and banks caused by ship propulsion systems. H. U. OEBIUS 3. Proposals of flexible to~. design of revetments. G. HEERTEN and W. MUHRING 4. Design of bank protection of inland navigation fairways. H. G. BlAAUW, M. T. de GROOT, F. C. M. van der KNMP and K. W. PIIARCZYK 5....
report 1984
document
van de Velde, P.A. (author), van de Kaa, E.J. (author), Brolsma, J.U. (author), Reintjes, R.C. (author), van der Meulen, T. (author), de Nekker, J. (author), Nijdam, A. (author)
Symposium van het KIvI en vereniging K&O. Algemene inleiding, stroming en golven door scheepvaart, prototypemetingen, eigenschappen van kuststoffen voor de waterbouw, filtereigenschappen van kunststofweefsels, het ontwerpen van oeverbeschermingsconstructies, uitvoering van oeverbeschermingsconstructies
report 1975
document
Wevers, A.A.M. (author)
report 1974
document
Derks, H. (author)
report 1973
document
Ogink, H.J.M. (author)
Opzet van onderzoek naar gebruik geotextiel als filter in de waterbouw. Zeefproeven op geotextiel. Meting van de waterdoorlatendheid.
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
Searched for: classification%3A%22TPG192200%22
(1 - 11 of 11)