Searched for: classification%3A%22TPJ00%22
(1 - 3 of 3)
document
Anonymous, A. (author)
In deze deelnota worden de volgende thema's behandeld voor de huidige situatie, de autonome ontwikkeling en de bijdragen die het Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) project beoogt: - Het ruimtegebruik in het haven- en industriegebied. Hier komt niet alleen het ruimtetekort voor de economische groei aan de orde, maar ook de ruimtevraag vanuit de...
report 2001
document
Ringers, J.A. (author)
Het leven van Pieter Caland, met een focus op de aanleg van de Nieuwe Waterweg en het belang daarvan voor Rotterdam
report 1953
document
Gelinck, W.G.C. (author), de Groot, A.T. (author)
Berging van scheepswrakken uit de vaargeul van Hoek van Holland en bij IJmuiden.
report 1918