Searched for: classification%3A%22TPL2000%22
(1 - 2 of 2)
document
Ferguson, H.A. (author)
Ir. H. A. Ferguson - Ten geleide ** H. J. Stuvel - BoIwerk en hoafdkraan ** Ir. P. Santema - De Haringvlietafsluiting aIs instrument vaor regionalewaterbeheersing in Zuidwest-Nedefland ** Prof. ir. P. A. van de Velde - Het ontwerp in hoofdlijnen vaor de uitwateringssluis ** H. J . Stuvel - De kraan van de Delta ** Ir. J. E. Prins -...
report 1971
document
van der Does, G.W. (author)
Geo-hgydrologische berekening t.b.v. het uitreken van de grondwaterdruk; laboratorium proeven en prototypeproeven bij Linne, voor verschillende soorten grond en grondlagen.
report 1930