Searched for: classification%3A%22TPL300200%22
(1 - 14 of 14)
document
Oost, A.P. (author), Bokhorst, M. (author), De Kok, J.M. (author), Heuer, L. (author), Collard, E. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het streefpeil in het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Gezien de verwachte zeespijgelrijzing en toename van de piekdebieten van de IJssel wordt dit in de toekomst nog moeilijker. Daarom worden de mogelijkheden voor verdubbeling van de spuicapaciteit onderzocht. Het onderzoek is in...
report 2003
document
Anonymous, A. (author)
De huidige spuicapaciteit in de Afsluitdijk is onvoldoende om het huidige peilbeheer van het IJsselmeer goed te kunnen handhaven. Dit zal in de toekomst nog moeilijker worden door de (verwachte) verdere stijging van de zeespiegel en toename van de piekdebieten van de IJssel. In het kader van een vergroting van de bestaande spuicapaciteit in de...
report 2002
document
Jansen, P.L.M. (author)
In het licht van het WIN-project en op grond van de notitie "Aanpak Wateroverlast" gaat het in dit project erom de spuimiddelen in de Afsluitdijk uiterlijk in 2007 zodanig vorm te geven dat deze in ieder geval tot halverwege de volgende eeuw (2050) voldoen aan de eisen die daar naar het huidige inzicht aan gesteld moeten worden. Belangrijkste...
report 2000
document
Uwland, J. (author)
report 1983
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1982
document
Korthof, R.M. (author)
report 1980
document
Bos, M.G. (author)
This book presents instructions, standards, and procedures for the selection, design, and use of structures, which measure or regulate the flow rate in open channels. It is intended to serve as a guide to good practice for engineers concerned with the design and operation of such structures. It is hoped that the book will serve this purpose in...
report 1978
document
Ligteringen, H. (author)
report 1975
document
Ligteringen, H. (author)
report 1974
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Anonymous, A. (author)
Bij de bepaling van de schutkapacitej.t van sluizen zijn de bedieningstijden en de vaartijden van belang. De eerste worden als gegeven beschouwd terwijl naar de laatste een uitgebreid onderzoek is ingesteld. Er zijn tijdwaarnemingen verricht op 16 sluiskomplexen die in totaal 24 schutkolken omvatten. De sluiskomplexen zijn geselekteerd op...
report 1973
document
Zegers, E.B. (author)
report 1970
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In oktober en november 1947 werden metingen verricht aan de Voedingsduiker van de Zuidwillemsvaart te Maastricht. Het belangrijkste resultaat dezer metingen was, dat werd vastgesteld, dat de werkelijke capaciteit van de voedingsduiker 27% groter is dan de aangehouden capaciteit. De metingen in het regelmatige en diepe voedingskanaal boden...
report 1948
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Na daling van de waterstand te Maastricht door geringe Maasafvoer werd er op verzoek van Hoofdingenieur Mulder de afvoer van de Maas te Eijsden gemeten. Gevonden werd toen 2,8 m3/sec. Deze hoeveelheid was aanzienlijk geringer dan hetgeen van Belgische zijde werd opgegeven. Voorts werd medegedeeld, dat door de voedingsduiker 8 à 8.1 m3/sec werd...
report 1948
Searched for: classification%3A%22TPL300200%22
(1 - 14 of 14)