Searched for: classification:"TPL7000"
(1 - 1 of 1)
document
Anonymous, A. (author)
SATO omvat aspecten van het ontwerp van tunnels. In SATO wordt per deel op een aspect van het ontwerp van tunnels en aquaducten ingegaan. Deel 2 omvat de dwars- en langsprofielen in tunnels en aquaducten. In deel 3 worden bouwmethoden omschreven en deel 4 omvat toegepaste rekenmethoden. Details van tunnels zijn in deel 5 vastgelegd,...
report 2004