Searched for: classification:"TPL7000"
(1 - 2 of 2)
document
Anonymous, A. (author)
SATO omvat aspecten van het ontwerp van tunnels. In SATO wordt per deel op een aspect van het ontwerp van tunnels en aquaducten ingegaan. Deel 2 omvat de dwars- en langsprofielen in tunnels en aquaducten. In deel 3 worden bouwmethoden omschreven en deel 4 omvat toegepaste rekenmethoden. Details van tunnels zijn in deel 5 vastgelegd,...
report 2004
document
Bijnagte, J.L. (author)
In opdracht van de Bouwdienst Rijkswaterstaat Utrecht is door Grondmecbanica Delft onderzoek gedaan naar het indringsmechanisme vaneen vallend anker in een afdekkende laag op een tunneldak. Dit rapport geeft de resultaten van de vijfde fase van het VALANK project Weer. In deze fase van het onderzoek is gebruik gemaakt vaneen zgn. dipoolmodel....
report 1999