Searched for: classification:"TPL700200"
(1 - 2 of 2)
document
Anonymous, A. (author)
SATO omvat aspecten van het ontwerp van tunnels. In SATO wordt per deel op een aspect van het ontwerp van tunnels en aquaducten ingegaan. Deel 2 omvat de dwars- en langsprofielen in tunnels en aquaducten. In deel 3 worden bouwmethoden omschreven en deel 4 omvat toegepaste rekenmethoden. Details van tunnels zijn in deel 5 vastgelegd,...
report 2004
document
Anonymous, A. (author)
In de nota Randvoorwaarden Boortunnel zijn de eisen, voorschriften, regelingen, normen en dergelijke opgenomen voor het project Westerschelde Oeververbinding (WOV). Alle gehanteerde eisen gelden voor zowel het maken van het integraal basis- en detailontwerp als de bouw. In die gevallen waar speciale eisen aan de uitvoering worden gesteld, zijn...
report 1992