Searched for: classification%3A%22TPN00%22
(1 - 16 of 16)
document
Vergouwe, R. (author)
Eindrapport van het project VNK (Veiligheid Nederland in Kaart). Dit rapport beschrijft in hoofdlijnen de ontwikkeling van de bescherming tegen overstromingen en de wijze waarop ons denken over waterveiligheid zich heeft ontwikkeld. Vanuit deze context wordt de risicobenadering die VNK heeft uitgewerkt nader toegelicht. Ook komen de...
report 2014
document
Schaafsma-Tilstra, M. (author)
Dikes are part and parcel of the Netherlands. Down through the centuries they have played a role in every attempt to make this country inhabitable – in the reclamation of peatland and marshland, as coastal embankments and to enclose polders and flank rivers. This means they are often cultural heritage features of the highest order as they have...
report 2014
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht van innovatieve projecten in Nederland m.b.t. waterkeren en waterkwaliteit
report 2014
document
Schaafsma-Tilstra, M. (author)
In Nederland liggen duizenden kilometers dijk. Veel van die dijken zijn eeuwenoud en vormen gezichtsbepalende en karakteristieke elementen in het landschap. Een deel van deze dijken is nog in functie en beschermt ons tegen overstromingen door rivier- en zeewater. De overige hebben hun waterkerende functie verloren en liggen als relicten van...
report 2013
document
Van Dorst, M.A.M. (author), Van Oosten, R.P. (author)
Catalogus van waterkeringen die tijdelijk geplaatst kunnen worden, al dan niet als noodkeringen
report 2006
document
Obdam, H.J. (author)
This report identifies the need of the developing world for introducing asset management plans as a key condition for financing infrastructure investments. It highlights the lessons learned of the management of the Dutch water-related infrastructure and provides recommendations on the application of the Dutch experience and expertise in projects...
report 2002
document
Beaufort, G.A. (author)
Systeem van eenheidsprijzen voor waterbouwkundige werken om ramingen te maken ten behoeve van bijvoorbeeld een MER.
report 2001
document
Pilarczyk, K.W. (author)
Spanish translation of "Coastal Protection", including some additional papers for a course in La Habana. Introduccion a la protección de costas. Diseno de malecones y diques incluyendo un resumen de revestimientos. Recolección de datos y métodos de prediccion. Trepada de la ola y sobrepaso (hasta 1993). Estabilidad Estatica y Dinamica de...
report 1993
document
Ferguson, H.A. (author)
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en ruim een halve eeuw later op 6 oktober 1986 werd de Oosterscheldekering officieel in gebruik gesteld. In het tijdsverloop tussen deze beide grote waterstaatkundige evenementen is er veel gebeurd op het gebied der waterbouwkunde. Het grote verschil tussen deze twee afsluitwerken. beide in hun soort...
report 1986
document
Walzberg, M. (author), Kolpa, R. (author), De Graaff, J. (author)
Overzicht van alle 2698 nota's uitgebracht door de directie waterhuishouding en waterbeweging.
report 1986
document
Mazure, P.C. (author)
report 1983
document
Mazure, P.C. (author)
report 1980
document
Anonymus, A. (author)
Overzicht taak en activiteiten van Rijkswaterstaat, met foto's en (detail) tekeningen van recente projecten; uitgave van bureau persooneelsvoorziening t.b.v. de werving van HTS studenten (2e druk, jaartal geschat)
report 1968
document
Van Veen, J. (author)
Historical overview of hydraulic engineering in the Netherlands until 1960. The author wrote the main part of this book during the second world war. The author (1893-1959) advocated at that time strong improvement of the Dutch sea defences, but this was politically not accepted. For that he used the pseudonym "Dr. Cassandra". After 1953 he...
report 1962
document
Wortman, H. (author)
Publicatie om Nederlanders in de koloniën te informeren over in 1926 net gestartte werken tot inpoldering van de Zuiderzee, de bouw van de Afsluitdijk en de aanleg van de IJsselmeerpolders.
report 1926
document
Van Bleiswyk, P. (author)
Nederlandse vertaling door dr. Jan Esdré uit 1778 van het oorspronkelijk latijnse proefschrift van Mr. Pieter van Bleiswyk uit 1745 (Universiteit van Leiden) "Specimen Physico Mathematicum inaugerale de Aggeribus". De vertaling is rijkelijk voorzien van uitleg en commentaar van Esdré. In dit proefschrift wordt voor het eerst een beschouwing...
report 1778
Searched for: classification%3A%22TPN00%22
(1 - 16 of 16)