Searched for: classification%3A%22TPN100200%22
(1 - 19 of 19)
document
Van Heijst, M.W.I.M. (author), Cleveringa, J. (author), De Kok, J.M. (author)
Rijkswaterstaat heeft als beheerder van de rijkswateren en de kustlijn verschillende taken en belangen: • Natte netwerkbeheerder: aanleg en onderhoud van het vaarwegennet; • Kustlijnzorg, bestrijden structurele achteruitgang van de kust en compenseren zandverliezen op dieper water; • Vergunningverlener van ontgrondingen in rijkswateren; •...
report 2005
document
Bizzari, A.L.T.C.M. (author), De Looff, A.P. (author)
Door de beperkte ruimtecapaciteit voor windmolens op het vasteland en het feit dat kustlocaties het meest gunstig zijn vanuit het oogpunt van windintensiteit is er een groeiende vraag ontstaan naar locaties voor windmolens op of in de nabijheid van een waterkering. Bij de overweging of tot plaatsing wordt overgegaan is het raadzaam eerst te...
report 2000
document
Verhagen, H.J. (author)
Uiteenzetting voor de CUR over de resultaten van de werkgroepen A27 en A28 over onderhoud van oevers en waterkeringen. Opzet van een methodiek voor systematisch en rationeel onderhoud van dijken.
report 1991
document
Anonymous, A. (author)
1. Er is een inventarisatie en evaluatie verricht van de huidige staat van onderhoud van (rijks)waterkeringen langs de kust. Bij de evaluatie is de huidige beheer- en onderhoudspraktijk als uitgangspunt gehanteerd. Tevens in aangegeven hoe op basis van dit uitgangspunt het onderhoud in de toekomst dient te worden voortgezet en wat dit in...
report 1986
document
Van Apeldoorn, A. (author)
report 1981
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1981
document
Van Apeldoorn, A. (author)
report 1979
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1979
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1979
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1978
document
Cirkel, R.J. (author)
Deze studie bestaat uit een hoofdrapport en 5 deel rapporten (A t/m E)
report 1978
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1976
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Van Veen, J. (author)
Na het bombardement van Rotterdam was er de gelegenheid om de waterkering op voldoende sterkte te brengen. In deze nota wordt aangegeven hoe hoog de nieuwe waterkering voor Rotterdam moet worden
report 1940
Searched for: classification%3A%22TPN100200%22
(1 - 19 of 19)