Searched for: classification%3A%22TPN100380%22
(1 - 5 of 5)
document
Den Heijer, F. (author)
Dit rapport bevat de beoordeling van een door RD Zeeland voorgestelde tijdelijke waterkerende voorziening. De eisen hieraan verschillen niet van die voor andere primaire waterkeringen. Onder bepaalde voorwaarden kan de constructie voldoende veiligheid bieden. Met name de geotechnische stabiliteit vereiste nadere controle. In verband met...
report 1996
document
Den Abel, H. (author), Van, M.A. (author), Provoost, Y.M. (author)
In deze publikatie wordt een methode aangegeven hoe de veiligheid van een dijk kan worden beoordeeld tijdens een hoogwater in het winterseizoen 1995/96. De zogenaamde noodwetdijkvakken zijn beoordeeld met als criterium een waterstand met overschrijdingsfrequentie van 1/200 per jaar. Informatie is verzameld over de praktische noodmaatregelen die...
report 1995
document
Heins, W. (author), Baaijens, R.C.M.S. (author)
Een tiental beweegbare onderdelen in hoofdwaterkeringen zijn uitgekozen als objecten van studie. De beherende organisaties van deze objecten zijn bezocht en geinterviewd. De interviews zijn gericht geweest op de taken, de procedures en de informatievoorziening, die van belang zijn om een beweegbare waterkering veilig waterkerend te kunnen...
report 1992
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
In het kader van de dijkverbetering c.q. -verzwaring langs de rivieren worden momenteel studies uitgevoerd naar de veiligheid van bestaande dijken. Nagegaan wordt hierbij in hoeverre de dijken voldoen aan de (nieuwe) richtlijnen. Ook van de waterkeringen rond de Krimpener-/Lopikerwaard wordt nagegaan of deze voldoen aan de ontwerpnormen. In het...
report 1990
document
Van Veen, J. (author)
Er kwamen enige principieele kwesties ter sprake, waaromtrent het moeilijk is onmiddelijk tot een juiste waardering der pro- en centra-argumenten te komen. Voorgegaan zal daarom worden met hydraulische berekeningen en andere studies. Men zou tot de de volgende voorlopige opvattingen kunnen komen: - Een vloedkommenplan als uiteindelijk doel is...
report 1943
Searched for: classification%3A%22TPN100380%22
(1 - 5 of 5)