Searched for: classification%3A%22TPN100400%22
(21 - 40 of 143)

Pages

document
Van Beek, V. (author), Bezuijen, A. (author)
Doel van het SBW piping project is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. Het programma is gestart met kleine schaalproeven om invloeden van verschillende zandkarakteristieken te bestuderen. Uit deze proeven volgt de invloed van de verschillende...
report 2009
document
Pruiksma, J. (author), Barends, F. (author)
Doel van het project SBW Hervalidatie piping is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingregels en deze te verkleinen of te elimineren. Variaties in de ondergrond beïnvloeden het fenomeen piping op een complexere wijze dan in eenvoudige vuistregels kan worden uitgedrukt. Ter bepaling van de pipinggevoeligheid is in dit...
report 2009
document
Knoef, H. (author), Lopez, J. (author), Luijendijk, S. (author), Sellmeijer, H. (author), Van Beek, V. (author)
Doel van het project SBW Piping is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. Het programma is gestart met kleine-schaalproeven om invloeden van verschillende zandkarakteristieken te bestuderen. Uit deze proeven volgt de invloed van de verschillende...
report 2009
document
Hesami, F. (author), Zwanenburg, C. (author)
Centraal in dit rapport staat de stabiliteit van erosiekanalen die ontstaan bij het pipingproces. De stabiliteit van erosiekanalen is belangrijk bij het begrijpen van het pipingproces onder bestaande dijken en daarmee voor de toetsing van waterkeringen op piping. Indien de erosiekanalen niet worden dicht gedrukt kan accumulatie van erosie bij...
report 2009
document
Van den Ham, G. (author), Van der Ruyt, M. (author)
Deze rapportage betreft het onderdeel Zettingsvloeiing en Afschuiving onder het SBW project Buitendijkse zones en afslagbeheer. In de evaluatie van de VTV 2006 kwam naar voren dat deze een gedetailleerde toetsing op zettingsvloeiing mist alsmede uitgebreide aanwijzingen voor het uitvoeren van een geavanceerde toetsing. In deze rapportage wordt...
report 2009
document
Teunissen, J.A.M. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) wordt in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat door Deltares uitgevoerd. Het bestaat uit een aantal inhoudelijk gerichte projecten, die zich richten op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Door kennisleemtes in te...
report 2009
document
Bakker, H.L. (author), Bredeveld, J. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) wordt in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat door Deltares uitgevoerd. Het bestaat uit een aantal inhoudelijk gerichte projecten, die zich richten op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Door kennisleemtes in te...
report 2009
document
Teunissen, J.A.M. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) wordt in opdracht van de Waterdienst van Rijkswaterstaat door Deltares uitgevoerd. Het bestaat uit een aantal inhoudelijk gerichte projecten, die zich richten op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Door kennisleemtes in te...
report 2009
document
Koelewijn, A.R. (author)
Op 27 september 2008, om 16:02 uur, is de macrostabiliteitsdijk van de IJkdijk, in het Oost-Groningse Booneschans, bezweken. Deze 6 meter hoge en 100 meter lange dijk was in de weken daarvoor speciaal gebouwd om onder gecontroleerde omstandigheden te bezwijken. Naast het uittesten van nieuwe sensortechnieken voor de monitoring van waterkeringen...
report 2009
document
Hartman, A.D. (author), Veenbergen, V. (author)
Het onderzoekproject SBW Piping Kunstwerken heeft als doel het ontwikkelen van een nieuw toetscriterium ter beoordeling van de veiligheid tegen piping bij waterkerende kunstwerken waarvan onvoldoende betrouwbare informatie over de constructie en conditie van de geotechnische en bouwkundige componenten onder en naast het kunstwerk aanwezig is....
report 2009
document
De Vries, G. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) richt zich op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijkse toetsen van de primaire waterkeringen. Doel van het SBW piping project is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. De...
report 2009
document
Van den Berg, F. (author)
In het voorland van de dijk kunnen verschillende faalmechanismen optreden. Deze faalmechanismen kunnen er de oorzaak van zijn dat hierdoor andere faalmechanismen van de dijk kunnen optreden. In deze rapportage is een (voorlopige) toetsmethodiek hiertoe beschreven. Deze toetsmethodiek beschrijft de toetsing op piping, macro-stabiliteit en...
report 2009
document
Hoffmans, G. (author)
Het buitendijkse gebied keert geen water en hoeft daarom volgens de Wet niet te worden getoetst, echter het beïnvloedt wel de sterkte van de primaire waterkering. Door de schurende werking van water als gevolg van golven en stroming (inclusief turbulentie) erodeert het buitendijkse gebied in de tijd en neemt de sterkte van de primaire...
report 2009
document
Blinde, J.E.J. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) is gericht op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijks toetsen van de primaire waterkeringen. Die kennisleemtes betreffen zowel de belasting als de sterkte bij het toetsen. Het voorliggende project betreft het project 'SBW Pi ping - Hervalidatie Pi ping',...
report 2009
document
Boukalova, Z.; Benes, V. (author)
More than 500,000 km of embankment are used in Europe for transport and flood defence, representing a € 1bn infrastructure asset base, which supports and protects the economy of Europe (e.g. property worth some € 2,000 bn is protected from flooding.) Presently the state and performance of these embankments can only be investigated visually or by...
report 2009
document
Kruse, G. (author)
Er is een SBW programma betreffende het Invullen van de belangrijkste kennisleemtes ten behoeve van de toetsing van primaire waterkeringen. Onderdeel hiervan het onderzoeksspoor SBW Hervalidatie Piping, opgezet om de onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels In beeld te krijgen en deze eventueel te verkleinen of elimineren in welk...
report 2009
document
Kruse, G. (author)
Er is een SBW programma betreffende het invullen van de belangrijkste kennisleemtes ten behoeve van de toetsing van primaire waterkeringen. Onderdeel hiervan het onderzoeksspoor SBW Hervalidatie Piping, opgezet om de onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels in beeld te krijgen en deze eventueel te verkleinen of elimineren in welk...
report 2009
document
Van Beek, V. (author)
Doel van het SBW piping project is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. Het programma is gestart met kleine schaalproeven om invloeden van verschillende zandkarakteristieken te bestuderen. Uit deze proeven volgt de invloed van de verschillende...
report 2009
document
Van Beek, V. (author), De Bruijn, H. (author), Förster, U. (author), Van den Ham, G. (author)
Projectplan 2009 met vooruitkijk 2010. Het projectplan is onder te verdelen in twee blokken: • Hervalidatie piping • Onder- en achterloopsheid bij kunstwerken In voorliggend projectplan wordt aangegeven hoe aan de doelstellingen in het kader van Toegepast Onderzoek (TO) invulling zal worden gegeven. Er worden de werkzaamheden omschreven die in...
report 2009
document
Koelewijn, A.R. (author)
De herkomst en onderbouwing van de zogenaamde '0,3d-regel' uit het Technisch Rapport Zandmeevoerende Wellen [TAW, 1999] is nader onderzocht in het kader van het SBW project 'Hervalidatie piping'. Deze regel biedt bij toepassing van de methoden van Bligh en Sellmeijer een reductie van het verval over de waterkering bij het toetsen op het kritieke...
report 2009
Searched for: classification%3A%22TPN100400%22
(21 - 40 of 143)

Pages