Searched for: classification%3A%22TPN200100%22
(1 - 13 of 13)
document
Van der Zee, F.F. (author), Frissel, J.Y. (author)
In 2003 braken bij Wilnis en Terbregge de (veen)dijken door als gevolg van extreme droogte. Sinds die tijd is veel zorg en aandacht besteed aan deze nieuwe vorm van bezwijkende dijken. Naast de grondsoort (klei, veen) als belangrijkste factor is ook de vegetatie mogelijk van invloed op het ontstaan van scheuren in de kade.
report 2014
document
Oostindie, K. (author), Wesseling, J.G. (author), Ritsema, C.J. (author)
In deze studie is onderzocht of een normering voor de belastingsituatie droogte kan worden opgesteld, uit het oogpunt van de verdroging van een veenkade en rekening houdend met het waterafstotend gedrag van veen. Ook is onderzocht of op basis van genormeerde droogteperioden een aanzet kan worden gegeven voor de schematisering van de freatische...
report 2011
document
Zainorabidin, A. (author), Wijeyesekera, D.C. (author)
Peat soil is encountered in many areas and generally originates from plant/animal remains and is considered partly as decomposed biomass. Due to this composition, the structure of this soil is very different when compared with inorganic soils like clay, sand and gravel. Peat has a high compressibility, low shear strength, high moisture content...
report 2008
document
Zainorabidin, A. (author), Wijeyesekera, D.C. (author), Masirin, M.I. (author)
Peat soils occur in many countries and are described differently at times from both a qualitative and quantitative perspective. Peats are formed naturally through the decomposition of plant and animal matter under anaerobic conditions that take place over long periods of time. While the estimated and reported extent of Malaysian peat was...
report 2007
document
Van Etten, R.J.G. (author)
Als voornaamste oorzaak van de kadedoorbraken bij Wilnis en Terbregge wordt de droge zomer van 2003 met als gevolg uitdroging van de veenkade in combinatie met hydraulische kortsluiting tussen boezem en onderliggende zandlaag genoemd. Omdat in het verleden met dit fenomeen weinig of geen rekening is gehouden en de kennis m.b.t. uitdrogen en...
report 2006
document
Blommaart, P. (author)
Het document betreft een samenvatting van een presentatie van Peter Blommaart, projectleider Waterkeren bij de afdeling Waterkeren (AK) van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat. Deze presentatie richt zich op de gebeurtenissen in Wilnis. Er wordt ingegaan op: • De locatie van de afschuiving (waar is het gebeurd?). • De...
report 2003
document
Anonymus, N.N. (author)
In het voorliggende technische rapport is een classificatiesysteem voor veen gegeven. Dit classificatiesysteem is afgestemd op de geotechnische eigenschappen van veen, die van belang zijn voor de aanleg en toetsing van onze waterkeringen. Met name een belangrijk deel van onze boezemkaden zijn aangelegd op een veenondergrond. Op basis van de in...
report 1996
document
Muijs, J.A. (author)
report 1982
document
Johanson, J.C.P. (author)
report 1980
document
Van Etten, R.J.G. (author)
report 1980
document
den Haan, E.J. (author)
The behaviour of peats and organic soils is usually approached with the concepts and methods developed for inorganic clays. However, important anomalies exist, and these are given emphasis in the present overview of the mechanical behaviour of these soils. Subject headings include index properties and general characteristics, classification...
report 1977
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1971
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1970
Searched for: classification%3A%22TPN200100%22
(1 - 13 of 13)