Searched for: classification%3A%22TPN4000%22
(21 - 35 of 35)

Pages

document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1960
document
Anonymus, A. (author)
Alfabetisch register van het driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken,...
report 1957
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1957
document
Van Veen, J. (author), Mesu, F.P. (author)
Overzicht van de Nederlandse waterhuishouding door Van Veen, onderzoek met modellen, belang voor transport. In de bijdrage van Mesu wordt ingegaan om de landbouwkundige aspekten van de de waterhuishouding in Nederland.
report 1956
document
Informatiebrochure met detailtekeningen van dijken en gemalen.
report 1955
document
Philipse, C. (author), Huisman-Griep, L.N. (author), Bos, H. (author), Allewijn, M.A. (author), Verbeek, W.A. (author)
Gedenkboek met veel foto's en een vijftal verhalen over verschillende locaties aan de oostkant van Zuid-Beveland; bevat een lijst met slachtoffers. Het eerste hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van deze streek.
report 1954
document
Bruggeman, A.G. (author), Mesu, F.P. (author)
Artikel over de voordelen van kustlijnverkorting door het afsluiten van zeegaten, met een uitwerking voor de waddenzee en de Zeeuwse stromen. Artikel over het belang dat de landbouw heeft bij afsluiting van deze zeegaten, met name t.a.v. tegengaan van verzilting en infrastructuur.
report 1954
document
Bunge, J.H.O. (author)
Denkbeelden van ir. Bunge ontwikkeld na de stormvloedramp van 1953 om de zeegaten in ZW Nederland af te sluiten in combinatie met landaanwinning (inpoldering) van delen van de Oosterschelde en de Grevelingen.
report 1953
document
Fotoalbum met 75 foto’s van het sluiten van doorbraken in Zeeland tijdens de stormvloed van februari 1953. Dit album komt uit de nalatenschap van prof.ir. J. Agema. Het zijn voor een groot deel luchtfoto’s op groot formaat, o.a. van de caisson sluitingen bij Kruiningen, Rilland-Bath, Schelphoek en Ouwerkerk
report 1953
document
Van Veen, J. (author)
Beschrijving van proeven in het Haringvleit om door middel van vegetatie en dammetjes aanslibbing te bevorderen.
report 1953
document
de Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author)
Kort overzicht van de zuiderzeewerken tot 1950, meet focus op de voordelen van de landaanwinning
report 1950
document
Den Doolaard, A. (author)
Gedenkboekje uitgegeven naar aanleiding van de drooglegging van Walcheren na de geallieerde inundatie van 1944. Het boekje beschrijft op literaire wijze de werken. Het boekje is ook uitgereikt aan diegenen die actief aan de droogmaking hebben meegewerkt. Dit exemplaar is uitgereikt aan (de latere hoogleraar) J.F. Agema.
report 1946
document
W., J. (author)
Bezoekersgids voor het werkeiland Kornwerderzand, beschrijving van de werken in uitvoering, beschrijving van de accommodatie op het werkeiland.
report 1930
document
General overview of the works, PR document issued by the ministry for foreign guests and journalists.
report 1930
document
Beekman, A.A. (author)
Poster gemaakt als promotie van de afsluiting van de Zuiderzee.
report 1900
Searched for: classification%3A%22TPN4000%22
(21 - 35 of 35)

Pages