Searched for: classification%3A%22TPN400300%22
(21 - 37 of 37)

Pages

document
Nederlof, C.D. (author)
Onderzoek in de stroomgoot van Lith naar de stabiliteit van breuksteen onder belasting door stroming (steen 60/300 kg) ten behoeve van de afsluiting van de Markizaatskade.
report 1979
document
Nederlof, C.D. (author)
De stroomproeven te Lith op matig verdicht zandasfalt leiden tot de volgende conclusies: Zandasfalt, samengesteld uit 96,5% Oosterscheldezand en 3,5% bitumen 80/100, verdicht tot ca. 1500 kg/m3 en afgekoeld tot ca. 40 graden, vertoont bij een stroomsnelheid tot ca. 4 m/s gedurende 4 uur op 0,5 m boven het oppervlak, geen zichtbare erosie. De...
report 1979
document
Kooman, D. (author)
Het vooronderzoek betreffende het fundatiebed onder de pijlers van de stormvloedkering in de mond van de Oosterschelde (SVKO) bevindt zich in een beslissend stadium. Op grond van dit vooronderzoek dient de projektleiding (PGO en SGO) een beslissing te nemen met betrekking tot de principiële aard van het fundatiebed (opgebouwd als wel of niet...
report 1979
document
van Marle, J.G.A. (author)
Analyse van golfmetingen in de mond van de Oosterschelde om te bepalen wanneer golven breken op ondiep water. Hier wordt duidelijk gevonden dat verhouding H/D in de orde van 0,5 ligt voor zeer ondiep water. (de eerste twee blz. van de nota ontbreken).
report 1979
document
Door de technische commissie van de Nederlandse Vereniging van Kust- en Oeverwerken wordt een onderzoek voorbereid naar de veranderde eigenschappen van kunststoffilters, toegepast in oeverbeschermingen. In dit verband is door de afdeling Ontwikkeling Nieuwe Werkmethoden van de Rijkswaterstaat Deltadienst een eerste inventarisatie uitgevoerd van...
report 1979
document
Rapport in meerdere delen, eindrapport. Deel 1: samenvatting en conclusies. Deel 2: hfst 2 t/m 5.6. Deel 3: hfst 5.7 t/m 8. Deel 4 bevat de figuren van deel 2. Deel 5 bevat de figuren van deel 3. Deel 6 bevat het fundatiebed en de uitvoeringsaspecten. Interim Rapport bevat: hydraulisch onderzoek, stabiliteit van de breuksteen, filteropbouw,...
report 1978
document
Bitumarin, BV (author)
In het kader van het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheid van zandasfalt c.q. zeegrindasfalt als bodembescherming in de as van de stormvloedkering Oosterschelde werd in het Laboratorium van Bitumarin te Opijnen een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de waterdoorlatendheden van enkele asfalt c.q. zandasfalt- c.q. zeegrindasfaltprodukten....
report 1977
document
Korrelverdeling van verschillende filterfracties die gebruikt zijn bij de filteropbouw onder de Oosterscheldekering
report 1976
document
Broeders, W.P.A. (author)
Berekening van golfoverslag over de Blokkendam van de Europoort (i) havendam.
report 1974
document
Vuijk, F. (author), Boender, J. (author), Flikweert, M. (author), Jumelet, A. (author), Versluis, A. (author)
Artikel met beschrijving van het plaatsen van bodembeschermingsmatten met betonblokken door middel van een rol en afzinkponton (Cardium en Macoma).
report 1974
document
Schiereck, G.H.J. (author)
Overizicht van de beschikbare rekenmethoden
report 1973
document
Biezelveld, N. (author), Ferguson, H.A. (author), van der Tuin, H. (author)
Vergelijking kabelbaansluiting en caissonsluiting op grond van uitvoeringsargumenten. Bevat ook nota over de totale afweging, dus inclusief de waterloopkundige argumenten.
report 1971
document
Venis, W.A. (author)
Overzicht van beschikbare rekenmethoden
report 1968
document
Wiggerts, H. (author), Roelofsz, F. (author), van Maldegem, P.J. (author)
Gedetailleerde evaluatie van de uitvoering van de sluiting van het Veerse Gat, de ervaringen over de jaren 1958 t/m 1961.
report 1963
document
Samenvattend rapport naar de onderzoekingen om te komen tot een gedetailleerde keuze van het beste tracee van de Brouwersdam.
report 1961
document
Anonymus, A. (author)
De afsluiting van grote stroomgaten kan in prinoipe volgens twee geheel verschillende methoden worden uitgevoerd. De werkwijzen zijn als volgt te karakteriseren: a) slluiting door middel van doorlaatcaissons b) de geleidelijke sluiting. De concept-bijdrage V.4 over de afsluittechniek voor het eindrapport van de Deltacommissie (AC nr.2560) noemt...
report 1960
document
Izbash, S.V. (original name: Сергей Владимирович Избаш, also known as Sergey Vladimirovich Isbash) (author)
First pdf is translation, second pdf is original Russian text. - The possibility of constructing a dam by dumping stones into flowing water is considered. Experiments are carried out with different construction methods. In total five different methods have been tested. From the hydraulic standpoint, the most rational method of construction...
report 1935
Searched for: classification%3A%22TPN400300%22
(21 - 37 of 37)

Pages