Searched for: classification:TLE900250
(1 - 20 of 89)

Pages

document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 8 november 2007. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Blumenthal, K.P. (author)
Stormvloedverslag
report 1978
document
Jorissen, R.E. (author)
Een zware noordwesterstorm over de gehele Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder en Harlingen. Voor de sector Delfzijl heeft de SVSD een advies voor dijkbewaking gegeven. Bij Delfzijl werd tijdens de...
report 2006
document
Bijlsma, L. (author)
Een (west-noord)westerstorm boven de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft waarschuwingen en alarmeringen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Tijdens de passage van de...
report 2008
document
Hoogweg, P.H.A. (author)
Een actieve stormdepressie veroorzaakte in het gehele kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de stormvloed werd de Stormvloedkering in de Oosterschelde eenmaal en Stormvloedkering in de Hollandse IJssel tweemaal gesloten. Het waarschuwingsbureau van de...
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 21 februari 1993.
report 1993
document
Jorissen, R.E. (author)
Een westerstorm op het midden van de Noordzee veroorzaakte hoge waterstanden langs de Nederlandse kust. De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) heeft (voor)waarschuwingen gegeven voor de sectoren West Holland, Den Helder, Harlingen en Delfzijl. Deze stormvloed is geclassificeerd als een lage stormvloed. Omdat de stormvloed met name in het...
report 2007
document
Spaarman, P.W. (author)
Verslag van de Stormvloeden van 3 en 4 januari 1984.
report 1984
document
Spaarman, P.W. (author)
Verslag van de Stormvloed van 1 januari 1981.
report 1981
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 16 november 1966.
report 1966
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 10 november 1969.
report 1969
document
Philippart, M.E. (author), Pwa, S.T. (author), De Ronde, J. (author)
In het voorliggende rapport zijn de resultaten van het modelonderzoek vastgelegd. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt het project gedefiniëerd. Er wordt hierbij nader ingegaan op de probleemstelling en de aanpak van het onderzoek. Basis van het onderzoek zijn manipulaties van reeds opgetreden stormen. Door deze manipulaties...
report 1993
document
Spaarman, P.W. (author)
Verslag van de Stormvloed van 24 november 1981.
report 1982
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 16 februari 1962.
report 1962
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 3 oktober 1970.
report 1970
document
Ramaer, J.C. (author)
Officiëel verslag over de stormvloed van 13/14 januari 1916 door Rijkswaterstaat. Deze stormvloed leidde tot nogal wat overstromingen in Zuiderzee gebied en was de directe aanleiding tot het starten van de Zuiderzeewerken (aanleg afsluitdijk en aanleg IJsselmeerpolders).
report 1916
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 1 maart 2008. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra op...
report 2008
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 20 februari 1970.
report 1970
document
Spaarman, P.W. (author)
Verslag van de Stormvloed van 6 november 1979.
report 1979
document
Blumenthal, K.P. (author)
Verslag van de stormvloed van 13 tot 20 november 1973.
report 1974
Searched for: classification:TLE900250
(1 - 20 of 89)

Pages