Searched for: classification:TPG131*
(1 - 20 of 167)

Pages

document
Gaarkeuken, G. (author), De Looff, A.K. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) heeft Netherlands Pavement Consultants bv (NPC) een studie uitgevoerd naar de achtergronden van het huidige golfklapmodel. De studie maakt onderdeel uit van Fase 1 (modelbeschrijving) van het project "Ontwikkeling Golfklapmodel". Het doel van de studie is om een overzicht te geven van de...
report 2000
document
Weijers, M. (author)
Voor het toetsen op veiligheid van asfalt dijkbekledingen is in de afgelopen jaren een methode ontwikkeld die op een aantal punten verbetering en aanvulling behoeft. Een belangrijk onderdeel van de veiligheidsbeoordeling is de gedetailleerde beoordeling op golfklappen die voor alle bekledingen ouder dan 30 jaar moet worden uitgevoerd. Bij deze...
report 2008
document
Van de Ven, M.C.F. (author)
Deze notitie is gemaakt in het kader van de onderzoeksporen Levensduurmodel en Faalkansbeoordeling. Nagegaan moet worden of het mogelijk is te berekenen hoe lang een bepaalde scheur van onderuit doorgroeit over de dikte van de bekleding tijdens een superstorm. Dit kan informatie geven over de veiligheid die er eventueel in de bekleding zit nadat...
report 2008
document
Van de Ven, M.F.C. (author), Montauban, C.C. (author)
Projectbureau Zeeweringen (PBZ) heeft gevraagd om een eenvoudige methode waarmee een correctie kan worden toegepast op de ontwerpgrafiek [1] van waterbouwasfaltbeton (WAB, VTV 2004), indien in plaats van WAB het mengsel grindasfaltbeton (GAB) wordt toegepast. Nagegaan dient te worden welke sterkte en stijfheid van GAB mag worden verwacht en hoe...
report 2007
document
Van Mierlo, W.C. (author), Koning, H.L. (author)
report 1960
document
Van Marle, J.G.A. (author)
Ten behoeve van het inrichten van proeven naar vermoeiing van open steenasphalt worden in deze notitie enkele relevante grootheden van golven t.p.v. de zuidwestelijke havendam Noordland gegeven. Niet gehinderd door kennis van zaken op het gebied van asphalt rijst echter ook de vraag in hoeverre het mogelijk is dat een soort brosse breuk optreedt...
report 1981
document
Blanken, A. (author), Gurp, C.A.P.M. (author), De Looff, A.K. (author)
Periodiek moeten asfaltdijkbekledingen in Nederland worden onderworpen aan een veiligheidsbeoordeling. Hiervoor wordt de structurele conditie aan de hand van een vaste beoordelingsmethode vastgelegd. Op basis van deze structurele conditie wordt de veiligheid tegen het schadebrengend effect van golfklappen vastgesteld. In 2007 is een studie [1]...
report 2009
document
Tolman, F. (author)
Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Afleidingen 3 2.1. Inleiding 3 2.2. Infinitesimale elementen beschouwing 3 2.2.1. Drie-dimensionaal 3 2.2.2. Twee-dimensionaal 6 2.3. Ligger beschouwing 7 2.3.1. Elastisch 7 2.3.2. Visco-elastisch 11 2.4. Lineaire modellen 14 3. Oplossingen 18 3.1. Balk 18 3.1.1. Zuivere buiging 18 3.1.2. Buiging met dwarskracht...
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
-
report 1967
document
Jacobse, J.J. (author), Hordijk, D. (author)
report 2002
document
Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.C. (author)
Asfaltbeton wordt veelvuldig toegepast als bekledingsmateriaal voor dijken. Bij het ontwerpen van bekledingen is de golfbelasting tijdens zware stormen een belangrijk gegeven. In de huidige berekening van de laagdikte speelt de dynamische buigtreksterkte van het asfalt bij relatief lage aantallen lastherhalingen een overheersende rol. Ook de...
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
De hydraulische randvoorwaarden voor de Nederlandse primaire waterkeringen worden elke vijf jaar vastgesteld door de Minister van Verkeer en Waterstaat. Deze randvoorwaarden zijn buitengaats van havens afgegeven. Om de primaire waterkeringen die rondom de haven liggen te kunnen toetsen op veiligheid, is een vertaling nodig van de hydraulische...
report 2002
document
Schoen, E. (author)
Variogrammem van valdeflectiemetingen op de asfaltbekleding van de Eemshavendijk.
report 2010
document
Oosterwijk, H.J.M. (author), Meijer-Fransen, N.C.M.I. (author), Schreur, J. (author), Van Oort, R.C. (author), Kinneging, N.A. (author)
De stroom natte basisinformatie, welke binnen Rijkswaterstaat verzameld wordt, is onmisbaar voor het functioneren van Rijkswaterstaat, maar is daarnaast voor een grote groep gebruikers buiten Rijkswaterstaat minstens zo interessant. Zo maken gebruikers van onze waterwegen en watersystemen en belanghebbenden al lange tijd gebruik van de...
report 2005
document
De Looff, A.K. (author), Moenielal, M. (author)
In deze literatuurstudie wordt bekeken welke proefopstellingen en welke proefcondities zijn gebruikt om met behulp van 3-puntsbuigproeven de dynamische stijfheidsmodulus (Eo) en de levensduur te bepalen voor waterbouwasfaltbeton. Om inzicht te krijgen in de proefopstelling en proefcondities zijn een aantal rapporten bestudeerd. De belangrijkste...
report 2003
document
De Loof, A.K. (author)
Van veel asfalt dijkbekledingen zijn in het verleden vermoeiingseigenschappen bepaald voor het uitvoeren van een gedetailleerde beoordeling op golfklappen. Recent is vast komen te staan dat voor deze beoordeling ook de breuksterkte bij 1 lastherhaling moet worden bepaald. Voor bekledingen die al eerder gedetailleerd zijn beoordeeld is een...
report 2009
document
Woestenenk, A.J. (author)
In many countries Inland navigation is taking a high flight nowadays. The Increase of number, size and speed of Inland shipping calls for reconstruction of existing bank revetments and Installation of new protective works on navigable rivers and existing or newly built canals. New methods of bank protection are developed to speed up production...
report 1968
document
Klein Breteler, M. (author)
Als bijdrage aan de validatie van het rekenmodel GOLFKLAP, dat gebruikt wordt voor de gedetailleerde toetsing van dijkbekledingen van asfalt, is in deze notitie een kwantificering gegeven van de grootte van golfklappen op een talud. Op basis van resultaten van kleinschalig en grootschalig modelonderzoek, waarbij de druk op het talud is gemeten,...
report 2007
document
Bischoff van Heemskerck, W.C. (author)
In het eerste deel van mijn voordracht ben ik ingegaan op de criteria waaraan bij het dimensioneren van een asfaltbekleding moet worden voldaan. Achtereenvolgens kwamen daarbij ter sprake een criterium voor veelvuldig voorkomende omstandigheden, een criterium dat beoogt het aflichten van de bekleding onder extreme omstandigheden te voorkomen en...
report 1962
document
Davidse, M.P. (author)
In dit rapport is beschreven hoe de nieuwe ontwerp- en toetsgrafieken van het addendum van het Technisch Rapport Asfalt voor Waterkeren [TAW, 2002] zijn opgesteld. Voor het opstellen van de ontwerp- en toetsgrafieken is een plan van aanpak opgesteld [KOAC•NPC, 2010]. In dit plan van aanpak is de methode beschreven die is gebruikt voor het...
report 2010
Searched for: classification:TPG131*
(1 - 20 of 167)

Pages