Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 63)

Pages

document
Julien, P.Y. (author)
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
document
Ververs, M. (author), Werner, M.G.F. (author)
report 2004
document
Lorenz, N.N. (author), Kwadijk, J.C.J. (author), Diermanse, F.L.M. (author)
report 2000
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author), Buren, R. van. (author)
report 2006
document
Vermeulen, C.J.M. (author)
report 1990
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2006
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1978
document
report 2002
document
Terwel, L. (author)
report 1999
document
Bisschop, C. (author), De Groot, B. (author), Zethof, M. (author), Leenders, J.K. (author)
Het project Veiligheid Nederland in Kaart (VNK2) heeft voor 58 dijkringgebieden het overstromingsrisico, uitgedrukt in economische schade en aantallen slachtoffers, geanalyseerd. Na deze afzonderlijke dijkringringgebieden worden in dit rapport de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde risicoanalyse voor het gehele Maasdal in de provincie...
report 2015
document
Weerts, A.H. (author)
report 2007
document
Sloff, C.J. (author)
report 2001
document
Grijsen, J.G. (author), Ogink, H.J.M. (author)
report 1986
document
Parmet, B.W.A.H. (author), Van de Langemheen, W. (author), Chbab, E.H. (author), Kwadijk, J.C.J. (author), Lorenz, N.N. (author), Klopstra, D (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de maatgevende afvoer van de Maas te Borgharen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het randvoorwaardenboek 2001 (rvw2001). De resultaten van een aantal deelonderzoeken zijn afzonderlijk gerapporteerd. Deze deelonderzoeken betreffen de homogenisatie van de afvoerreeks bij...
report 2001
document
Goudriaan, J. (author), Neven, M. (author)
Studie naar het veranderenv an het beleid bij ingrijpen bij oevererosie, met name langs de Maas. Rapport bevat ook achterliggende studies, en case studies. Het rapport beoogt de criteria aan te leveren om al dan niet in te grijpen bij spontaan optredende oevererosie, dus niet voor trajecten waar de oeververdediging actief wordt verwijderd!...
report 2004
document
Vermaas, H. (author)
report 1985
document
Van Gerven, L. (author)
Vanaf 1996 is de Wet op de Waterkering van kracht die voor gebieden met een primaire waterkering een bepaald beschermingsniveau voorschrijft. Voor de Maas betekent dit dat de dijken een beschermingsniveau van 1250 jaar moeten garanderen met uitzondering van sommige dijken in de Getijmaas die een beschermingsniveau van 2000 jaar hebben. Maximale...
report 2006
document
Stolker, C (author), Verheij, H.J. (author)
report 2001
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 2000
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 63)

Pages