Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 81)

Pages

document
Reniers, A.J.H.M. (author), Roelvink, J.A. (author)
report 1996
document
Salomons, W. (author)
report 1979
document
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
In het rapport wordt kritiek geleverd over de voorgestelde normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen. Tevens worden nieuwe normalisatie-afmetingen voorgesteld.
report 1933
document
Van Haaren, J. (author), Querl, B. (author), Vertegaal, K. (author)
De Nederlandse kust wordt door diverse menselijke activiteiten beïnvloed. Recreatie is er daar een van. Het onderzoek waarvan hier verslag wordt gedaan richt zich op de recreatieve activiteiten en de mogelijke verstorende effecten hiervan op de natuurwaarden van de kust. Wat betreft de natuurwaarden wordt ingezoomd op vogels (broedvogels en...
report 2002
document
Den Heijer, F. (author), Vos, R.J. (author), Diermanse, F.L.M. (author), Groeneweg, J. (author), Tönis, R. (author)
Vanaf januari 1996 is de nieuwe "Wet op de Waterkering" van kracht (WOW, 2002). Middels deze wet is onder andere vastgelegd dat er iedere vijf jaar door de beheerders een toetsing op veiligheid moet plaatsvinden van alle primaire waterkeringen in Nederland. Voor het toetsen op veiligheid is door het ministerie van Verkeer en Waterstaat een...
report 2006
document
Luteijn, J.J. (author), Pagee, J.A. van. (author)
report 1982
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
Boon, J.G. (author), Dekker, E.A. (author), Postma, L. (author), Savornin Lohman, A.A.M. de (author)
report 1992
document
Salomons, W. (author)
report 1979
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1992
document
Postma, L. (author)
report 1995
document
Klomp, R. (author), Pagee, J.A. van (author), Postma, L. (author)
report 1981
document
Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Bokhorst, M. (author), Los, F.J. (author)
report 1997
document
Savornin Lohman, A.A.M. de (author), Postma, L. (author)
report 1993
document
Rijn, L.C. van (author)
report 1995
document
Snoeker, X.C. (author)
report 1992
document
Salomons, W. (author)
report 1978
document
Anonymous, A. (author)
Bijna geen land ter wereld heeft, gerekend naar zijn oppervlatke, zoveel vaarwegen als Nederland. Door de ligging aan de monding van enkele belangrijke Europese rivieren is Nederland de natuurlijke toegangsweg voor groot deel van Europa. Geen wonder dat de binnenvaart een belangrijke positie inneemt bij het vervoer van goederen van en naar het...
report 1997
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 81)

Pages