Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 2 of 2)
document
Hofland, B. (author), Klein Breteler, M. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering dienen steenzetlingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst te wordeen. In de praklijk kan aan veel sleenzettingen geen definitief toelsoordeel toegekend worden wegens een gebrek aan wetenschappelijke kennis. In 2003 is daarom door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat het Onderzoeksprogramma...
report 2007
document
Hofland, B. (author), Klein Breteler, M. (author)
In deze studie wordt geevalueerd hoe goed het programma ZSTEEN de stijghoogtes onder een steenzetting, die wordt belast met golfklappen, berekent. Verschillende berekeningen zijn uitgevoerd van de stijghoogtes onder een relatief open toplaag voor reeds gedane proeven in de Deltagoot. Voor 9 extreme golfklappen worden de berekende stijghoogtes...
report 2005