Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 40)

Pages

document
Brummelhuis, P.G.J. ten (author), Verlaan, M. (author)
report 1999
document
Dijkman, J.P.M. (author)
report 1999
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Errata toegevoegd met name voor de Maas.
report 2007
document
Moll, J.R. (author)
report 1987
document
Allersma, E. (author)
report 1961
document
Van Urk, A. (author)
Deze nota is het eindverslag van een hernieuwd onderzoek naar de basispeilen langs de Nederlandse kust. Kort na de stormramp van 1953 stelde de Minister van Verkeer en Waterstaat de Deltacommissie in met als taak een plan op te stellen ter beveiliging van het land tegen overstroming. In haar eindverslag geeft de Deltacommissie voor een groot...
report 1993
document
Gils, J.A.G. van (author), Verschelling, E. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2004
document
Vermeer, A.C.M. (author), Deelen, C. (author)
report 1981
document
Lorenz, N.N. (author)
report 2000
document
Wang, Z.B. (author), Bruinsma, R. (author)
report 1997
document
Klis, H. van der (author)
report 2004
document
Parmet, B.W.A.H. (author), Sprokkereef, E. (author)
Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de voorspellingen met het Meervoudig Lineaire Regressie Model Lobith na de hoogwaters van 1993 en 1995. De verbeteringen door de hercalibratie en een apart model voor hoge afvoeren zijn voor de korte termijn, het volgende hoogwaterseizoen, het maximaal haalbare. Voor de wat langere termijn is het echter...
report 1997
document
Spaan, G.B.H. (author), Vledder, G.P. van (author), Hurdle, D.P. (author)
report 1996
document
Gerritsen, H. (author)
report 2006
document
Philippart, M.E. (author), Pwa, S.T. (author), De Ronde, J. (author)
In het voorliggende rapport zijn de resultaten van het modelonderzoek vastgelegd. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt het project gedefiniëerd. Er wordt hierbij nader ingegaan op de probleemstelling en de aanpak van het onderzoek. Basis van het onderzoek zijn manipulaties van reeds opgetreden stormen. Door deze manipulaties...
report 1993
document
report 2002
document
Stolker, C. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2003
document
Jong, M.P.C. de (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Booij, N. (author), Holthuijsen, L.H. (author), Ris, R.C. (author), Vledder, G.P. van (author)
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Op de bijgeleverde CD-ROM staat het PC-programma Hydra 2001. Hiermee is het...
report 2002
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 40)

Pages