Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 4 of 4)
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” is onderzocht of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Doordat de thans leverbare typen zetstenen verschillen in vorm, hebben ze ieder specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld extra stabiel of remmen de golfoploop goed. Dit onderzoek is uitgevoerd...
report 2016
document
Kuiper, C. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Klein Breteler, M. (author)
Het verslag beschrijft de wijze waarop met.,de gegevens uit de literatuur formules zijn opgesteld voor het berekenen van de oploop. Hierbij is ernaar gestreefd de zo betrouwbaar mogelijke meetresultaten met onregelmatige golven uit het recente verleden te gebruiken. Alleen als dergelijke metingen niet voorhanden waren, is er gebruik gemaakt van...
report 1990
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verhey, H.J. (author)
Open taludbekledingen die bestaan uit in verband geplaatste betonblokken met gaten, bieden de mogelijkheid vegetatie te doen groeien, waardoor mogelijk een milieuvriendelijke oever kan worden verkregen. In het pioniersstadium van de vegetatie is het evenwel ongewenst dat de gatvulling uitspoelt. Teneinde de relatie tussen waterbeweging en erosie...
report 1988
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 4 of 4)