Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 8 of 8)
document
Klein Breteler, M. (author), Mourik, G.C. (author)
Het onderhavige onderzoek richt zich op de invloed van de kwaliteit van het zetwerk op de stabiliteit van steenzettingen onder golfaanval. In dit onderzoek wordt de aandacht gericht op de relatie tussen de mate waarin de steenzetting te ruim is gezet (met relatief grote openingen tussen de stenen) en de klemming van de steenzetting (interactie...
report 2013
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van he onderzoek naar stabiliteit van open taludbekledignen is uit de resultaten van de uitgevoerde trekproeven een minimale wrijvingsfactore afgeleid. Deze factor kan worden toegepast in het bestaande stabiliteitsmodel.
report 1998
document
Klein Breteler, M. (author)
Dit verslag beschrijft de resultaten van een bekledingen met initiële schade aan de top (restweerstand), gekarakteriseerd door de golf aanval. De aandacht is geconcentreerd op de voor onderzoek en uit verslagen van praktijksch Het verslag vormt een basis voor vervolgo oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een gedetailleerde beschrijving van al het relevante onderzoek betreffende de kwasi-stationaire druk op het talud (op het moment vlak vóór de golfklap) dat tot en met 1989 is uitgevoerd bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en Grondmechanica Delft (GD). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Weg-...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author), Klein Breteler, M. (author)
Tijdens het onderzoek naar de stabiliteit van steenzettingen is reeds in een vroeg stadium het belang onderkend van de verhouding tussen de doorlatendheid van het filter en die van de toplaag. Een eerste aanzet voor het opstellen van formules voor deze doorlatendheden is gegeven in deel VII van deze verslagenreeks over steenzettingen. Het...
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in 1986 een parametrisch model ontwikkeld voor de stijghoogte op het talud op het voor bezwijken maatgevende moment. Later is een heranalyse van de metingen uitgevoerd, hetgeen leidde tot drie empirische formules. Hiermee is de met twee lijnstukken...
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verhey, H.J. (author)
Open taludbekledingen die bestaan uit in verband geplaatste betonblokken met gaten, bieden de mogelijkheid vegetatie te doen groeien, waardoor mogelijk een milieuvriendelijke oever kan worden verkregen. In het pioniersstadium van de vegetatie is het evenwel ongewenst dat de gatvulling uitspoelt. Teneinde de relatie tussen waterbeweging en erosie...
report 1988
document
Van der Knaap, F.C.M. (author), Klein Breteler, M. (author), De Groot, M.T. (author)
Scheepsgolven en windgolven vormen de belangrijkste hydraulische belasting op oever- en/of dijkconstructies. Bij het ontwerp (of herstellen) van deze constructies dient te worden uitgegaan van het criterium dat elk onderdeel van de constructie (toplaag en onderliggende lagen) bestand is tegen de hydraulische belasting. Dit houdt in, dat per...
report 1985
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 8 of 8)