Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 1 of 1)
document
Vellinga, P. (author)
Op 3 januari 1976 werd de Nederlandse kust getroffen door een stormvloed, waarbij op vele plaatsen langs de kust een waterstand werd bereikt, welke gemiddeld slechts één maal per 20 jaar voorkomt. Aangezien deze stormvloed vrij omvangrijke duinafslag tot gevolg had, verdient het aanbeveling de voorlopige richtlijn op zijn waarde te onderzoeken...
report 1978