Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 10 of 10)
document
Kok, M. (author), Van Noortwijk, J.M. (author)
Om Nederland te beschermen tegen overstromingen is een stelsel van waterkeringen aangelegd. Er zijn drieenvijftig dijkringgebieden te onderscheiden die tegen overstroming worden beschermd door een ring van dijken, duinen, kunstwerken, bijzondere waterkerende constructies en hoge gronden. De veiligheidsfilosofie ten aanzien van dijkringgebieden...
report 1996
document
Weerts, A.H. (author), Klis, H. van der (author)
report 2006
document
Passchier, R.H. (author), Weerts, A.H. (author), Klis, H. van der. (author)
report 2004
document
Klis, H. van der (author)
report 2004
document
Lee, G.E.M. van der (author), Penning, W.E. (author), Duel, H. (author), Boogaard, H.F.P. van den (author)
report 2003
document
Beckers, J.V.L. (author), Geer, P.F.C. van (author)
report 2008
document
Ogink, H.J.M. (author)
report 2006
document
Van Gerven, L. (author)
Vanaf 1996 is de Wet op de Waterkering van kracht die voor gebieden met een primaire waterkering een bepaald beschermingsniveau voorschrijft. Voor de Maas betekent dit dat de dijken een beschermingsniveau van 1250 jaar moeten garanderen met uitzondering van sommige dijken in de Getijmaas die een beschermingsniveau van 2000 jaar hebben. Maximale...
report 2006
document
Klis, H. van der. (author), Vuren, S. van. (author), Schijndel, S.A.H. van. (author)
report 2006
document
Hulsbergen, R.P. (author)
report 2007
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 10 of 10)