Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 2 of 2)
document
Heynert, K. (author)
report 1998
document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogrammaÂ’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014