Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 40)

Pages

document
Gerritsen, H. (author)
report 2006
document
Spaan, G.B.H. (author), Vledder, G.P. van (author), Hurdle, D.P. (author)
report 1996
document
Van Urk, A. (author)
Deze nota is het eindverslag van een hernieuwd onderzoek naar de basispeilen langs de Nederlandse kust. Kort na de stormramp van 1953 stelde de Minister van Verkeer en Waterstaat de Deltacommissie in met als taak een plan op te stellen ter beveiliging van het land tegen overstroming. In haar eindverslag geeft de Deltacommissie voor een groot...
report 1993
document
Wang, Z.B. (author), Bruinsma, R. (author)
report 1997
document
Lorenz, N.N. (author)
report 2000
document
Gils, J.A.G. van (author), Verschelling, E. (author), Crebas, J.I. (author)
report 2004
document
Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen.
report 1996
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1974
document
Snoeker, X.C. (author)
report 1992
document
Jong, M.P.C. de (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
document
Klis, H. van der (author)
report 2004
document
Haaren, Y.H.G. van (author), Ris, R.C. (author)
report 1997
document
Vermeulen, C.J.M. (author)
report 1988
document
Dillingh, D. (author), De Haan, L. (author), Helmers, R. (author), Können, G.P. (author), Van Malde, J. (author)
Dit onderzoek is geheel gericht geweest op statistische verwerking van waterstandsgegevens van verschillende aard; in dit kader is niet alleen gebruik gemaakt van beschikbare theorieën en benaderingswijzen, maar konden ook nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. Om op zo verantwoord mogelijke wijze reeksen van waterstandsgegevens te...
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen. Op de bijgeleverde CD-ROM staat het PC-programma Hydra 2001. Hiermee is het...
report 2002
document
Moll, J.R. (author)
report 1991
document
Allersma, E. (author)
report 1961
document
Philippart, M.E. (author), Pwa, S.T. (author), De Ronde, J. (author)
In het voorliggende rapport zijn de resultaten van het modelonderzoek vastgelegd. Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk 2 wordt het project gedefiniëerd. Er wordt hierbij nader ingegaan op de probleemstelling en de aanpak van het onderzoek. Basis van het onderzoek zijn manipulaties van reeds opgetreden stormen. Door deze manipulaties...
report 1993
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 40)

Pages