Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 2 of 2)
document
Wetsteyn, L.P.M.J. (author), Duin, R.N.M. (author), Kromkamp, J.C. (author), Lathuhihin, M.J. (author), Peene, J. (author), Pouwer, A. (author), Prins, T.C. (author)
Na de voltooiing van de Oosterscheldewerken in 1987 werd de toevoer van zoetwater, en daarmee van de voor de groei van het fytoplankton benodigde nutri├źnten stikstof, fosfaat en silicaat, naar de Oosterschelde sterk verminderd. Vanaf dat moment zijn de concentraties stikstof en silicaat gaan afnemen; de afname van de fosfaat-concentraties zette...
report 2003
document
Lievaart, M.A. (author), Pouwer, A.J. (author)
De Westerschelde is een zeer geschikt gebied voor jonge vis en garnalen. Vooral in het Mesohaliene gebied, het deel tussen Hansweert en de Nederlandse grens, komen hoge dichtheden aan bodemvissen en garnalen voor. Door de Jong et al. (1997) is verondersteld dat de beschikbare opgroeigebieden voor jonge vis en garnaal (ondiepwatergebieden en...
report 2003