Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 4 of 4)
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 8 november 2007. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author)
Dit stormverslag beschrijft de wind-, golf- en waterstandgegevens die zijn gemeten in de Waddenzee tijdens de storm van 31 januari 2008. Dit verslag is mede bedoeld als hulpmiddel om te bepalen of de data van deze stormperiode bruikbaar zijn voor onderzoek. Daartoe worden tijdreeksen van de belangrijkste golfparameters gepresenteerd, golfspectra...
report 2008
document
Hoogland, K.J. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Dit stormverslag heeft betrekking op de stormcondities van 18 maart 2007 in de Waddenzee. Dit verslag is opgesteld in het kader van het monitoring programma “Sterkte en Belasting Waterkeringen” (SBW) conform het productblad stormverslag Waddenzee. “Boven de noordelijke Noordzee stond er op 18 maart rond het middaguur een zware noordwesterstorm ...
report 2007
document
Hoogland, K.J. (author), Van der Zijpp, N.J. (author)
Dit stormverslag heeft betrekking op de stormcondities van 11 januari 2007 in de Waddenzee en is opgesteld in het kader van het monitoring programma “Sterkte en Belasting Waterkeringen” (SBW) conform het productblad stormverslag Waddenzee [1]. “Over de gehele kust kwam in de middag van 11 januari een zuidwesterstorm (9 Bft) te staan. In het...
report 2007
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 4 of 4)