Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 72)

Pages

document
Verheij, H.J. (author)
report 1982
document
Verheij, H.J. (author)
report 1985
document
Verheij, H.J. (author)
Voor zowel de stroomsnelheden in de schroefstraal als de stabiliteit van materiaal onder invloed van de stroomsnelheden in de schroefstraal is een literatuuronderzoek verricht (hoofdstuk 2). Wat betreft de stroomsnelheden in de schroefstraal zijn een groot aantal onderzoeken bekend. De verschillen in de optredende stroomsnelheden tussen de...
report 1985
document
Leemhuis-Stout, J.M. (author), Agema, J.F. (author), Pilarczyk, K.W. (author), Verheij, H.J. (author), De Quelerij, L. (author), Ebbens, E.H. (author), De Groot, M.B. (author), Stuip, J. (author), Vandenbossche, D. (author), Termaat, R.J. (author)
Bundel van artikelen over het gebruik van beton en betonblokken op dijken: Nederland is nooit af; State of the art, ontwikkelingen; Zetwerk van beton-elementen; Belasting en stabiliteit van bekledingen; funderingsgrondslag en filterconstructie bij oever- en dijkbekledingen; Teen- en overgangconstructies; Blokkenmatten; Betonnen plaatbekledingen;...
report 1986
document
Klein Breteler, M. (author), Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
Erosion of banks and dikes subjected to water motion can be prevented, for instance by application of cellular concrete revetment blocks. This type of revetment combined the merits of a closed block revetment and a slope revetment consisting of loose materials. Advantages are high permeability, high stability against wave attack and low block...
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
report 1988
document
Verheij, H.J. (author), Laboyrie, J.H. (author)
Voor het ontwerp van een oeververdediging in een vaarweg is kennis van de mogelijke belastingen en de sterkte van de constructieonderdelen nodig. De belasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de scheepsgeinduceerde waterbeweging. In figuur 3 is een overzicht gegeven van de relaties tussen de verschillende aspecten die van belang zijn bij het...
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Verheij, H.J. (author)
report 1989
document
Termes, A.P.P. (author), Wal, M. van der (author), Verheij, H.J. (author)
report 1991
document
Wal, M. van der (author), Driel, G. van (author), Verheij, H.J. (author)
report 1991
document
Verheij, H.J. (author), Groot, F. de (author), Coops, H. (author), Geilen, N. (author)
report 1992
document
Driel, G. van (author), Meijer, D.G. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Wal, M. van der (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Verheij, H.J. (author), Huyskens, R.B.H. (author)
report 1993
document
Meijer, D.G. (author), Ruff, J.F. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1993
document
Douma, F.A. (author), Witteveen, M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1994
document
Verheij, H.J. (author), Geilen, N. (author), Groot, F. de (author)
report 1994
document
Verheij, F.J. (author), Bockholts, P. (author)
Een groot deel van Nederland bevindt zich onder de zeespiegel en daarmee ook beneden het peil van de grote rivieren, zeker ten tijde van hoog water. De beschermende dijken sluiten echter een overstroming niet geheel uit. Een groot dijkverbeteringsprogramma is in uitvoering om de kans op een overstroming verder te reduceren en bovendien voor alle...
report 1994
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 72)

Pages