Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 79)

Pages

document
van Veen, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over kustmorfologie. Van Veen heeft ten behoeve van zijn promotieonderzoek alle op dat moment beschikbare literatuur over kustmorfologie in relatie tot de Noordzeekust bestudeerd. Dit cahier is een weerslag van die studie, met eigen kritische opmerkingen. Het is de basis van het later verschenen...
report 1934
document
Edelman, T. (author)
Algemene beschouwing van het zandtransport langs de Hollandse kust. Effecten van de getijassymetrie en van een variërende golfrichting.
report 1961
document
Edelman, T. (author)
Invloed van de zeegaten op het langstransport langs de kust
report 1961
document
Edelman, T. (author)
Beschrijving van de relatie tussen langstransport en de kustvormen (kromming)
report 1962
document
Geldof, H.J. (author)
Onderzoek naar he verplaatsen van brandingsruggen en de fysische achtergrond daarvan
report 1965
document
Gourlay, M.R. (author), Meulen, T. van der (author)
report 1968
document
Graaff, J. van de (author)
report 1970
document
Graaff, J. van de. (author)
report 1971
document
Boer, S. (author), Tilmans, W.M.K. (author)
report 1980
document
Agema, J.F. (author)
Lezing ten gehore van de kontaktgroep kust, ingegaan wordt op de vragen: hoe ziet dekust er uit, wat is er mee gebeurd, wat zijn de oorzaken van de huidige veranderingen, is het mogelijk op grond van de huidige ervaringen een prognose te maken.
report 1980
document
Ramkema, C. (author), Wouters, J. (author)
report 1981
document
Vriend, H.J. de. (author)
report 1983
document
Tilmans, W.M.K. (author)
report 1983
document
Boer, S. (author)
report 1983
document
Vriend, H.J. de (author)
report 1984
document
Wind, H.G. (author), Wiersma, J. (author)
In deze verzameling bijdragen wordt het kustonderzoek in Nederland in brede zin voor het voetlicht gehaald. In de tweede en derde bijdrage ligt de nadruk op de beschrijving van de morfologie vanuit deelprocessen zoals golven, stroom en sediment transport. In de daarop volgende bijdragen verschuift het accent naar het beschrijven van de...
report 1985
document
Stive, M.J.F. (author)
report 1985
document
Vriend, H.J. de (author)
report 1985
document
Vriend, H.J. de (author), Banning, G.K.F.M. van (author)
report 1986
document
Verhagen, H.J. (author), Van Rossum, H. (author)
De grote civiele werken langs de Nederlandse kust zijn onder te verdelen in een viertal categorien, deze worden per categorie in dit rapport besproken. Ten aanzien van de havendammen van IJmuiden,, Scheveningen en Hoek van Holland kan geconstateerd worden dat deze het brandingsstroomtransport "lokaal" beïnvloeden. "Lokaal" is in dit verband aan...
report 1989
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 79)

Pages