Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 14 of 14)
document
Capel, A. (author), Klein Breteler, M. (author)
Het onderliggende rapport beschrijft het modelonderzoek naar het gedrag van ruwheidspatronen in een dijkbekleding ten aanzien van de golfoploopremmende eigenschappen. Meer dan 160 testen zijn uitgevoerd waarbij verschillende patroonconfiguraties zijn getest. Zowel een dambordpatroon als een ribbenpatroon is gebruikt en de positie van dit patroon...
report 2016
document
Van der Meer, J.W. . (author)
Richtlijnen voor het berekenen van golfoploop en golfoverslag over dijken en andere constructies met een talud. Effect van de berm, ondiep voorland en het breken van golven.
report 2002
document
Gent, M.R.A. van (author), Heijer, F. den (author)
report 2000
document
Gent, M.R.A. van (author)
report 1999
document
Kant, G. (author)
report 1998
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1997
document
Klein Breteler, M. (author), Smith, G.M. (author)
report 1996
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1995
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1993
document
Meer, J.W. van der (author), Waal, J.P. de (author)
report 1993
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1992
document
Meer, J.W. van der (author)
report 1992
document
Waal, J.P. de (author), Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
Perdijk, H.W.R. (author)
In opdracht van de Werkgroep 1: "Golfproblemen bij dijken" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW), is door het Waterloopkundig Laboratorium in Delft een experimenteel onderzoek uitgevoerd naar overslag bij dijken met een vlak en glad buitentalud, tengevolge van loodrecht op de dijk invallende onregelmatige golven. Ook zijn...
report 1987
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 14 of 14)