Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 3 of 3)
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I.M. (author)
Dit verslag geeft een beschrijving van de analyse van de Deltagootproeven met ingegoten basalt, die zijn uitgevoerd in 2005. Het doelvan het onderzoek is het vinden van verbeterde toetsregels voor met gietasfalt ingegoten steenzettingen. Er zijn twee soorten ingietingen getest: (1) half ingegoten met een invieting van 8.5 cm diep (2) volledig...
report 2007
document
Hofland, B. (author), Klein Breteler, M. (author)
In deze studie wordt geevalueerd hoe goed het programma ZSTEEN de stijghoogtes onder een steenzetting, die wordt belast met golfklappen, berekent. Verschillende berekeningen zijn uitgevoerd van de stijghoogtes onder een relatief open toplaag voor reeds gedane proeven in de Deltagoot. Voor 9 extreme golfklappen worden de berekende stijghoogtes...
report 2005
document
Doorn, N. (author), Kuiper, C. (author)
Het voorliggende rapport bevat de resultaten van een eerste toepassing van het numerieke golfmodel SKYLLA in combinatie met het rekenmodel ZSTEEN in het steenzettingenonderzoek. Gekeken is of de SKYLLA-resultaten het thans in gebruik zijnde databestand van gemeten golfdrukken kan vervangen. De studie is uitgevoerd binnen het Onderzoeksprogramma...
report 2005