Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 8 of 8)
document
Van der Meer, J.W. (author)
Het eerste gedeelte van het M1983 onderzoek bestond uit ongeveer 300 proeven op kleine schaal naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Het resultaat kon worden samengevat in twee nieuwe praktische stabiliteitsformules waarin de meest belangrijke parameters waren bijeengebracht (verslag M1983 deel I) . Het tweede...
report 1989
document
Burcharth, H.F. (author), Liu, Z. (author), Jenssen, M.S. (author), Van der Meer, J.W. (author), D' Angremond, K. (author)
The paper presents a design formula for Tetrapod armour on a 1:1.5 slope exposed to head-on random wave attack The formula predicts the relative number of broken Tetrapods as function of: the mass of the Tetrapods, the concrete tensile strength and the wave height in front of the structure. Thus, the formula addresses the observed problem of...
report 1995
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het tweede gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt voornamelijk de stabiliteit beschouwd van dynamisch stabiele storts teen taluds en grindstranden. Dynamische stabiliteit wordt gekenmerkt door het zich vormen...
report 1988
document
D' Angremond, K. (author), Van der Meer, J.W. (author), Van Nes, C.P. (author)
in this study an analysis concerning the pulsating and impact portion of the tensile stresses inside tetrapod armour units is presented. The data has been obtained from a series of small scale model tests performed at Delft Hydraulics. Stresses have been measured using a load cell technique developed and made available by Coastal Engineering...
report 1995
document
Van der Meer, J.W. (author)
This paper gives first an overall view of physical processes involved with rubble mound structures and a classification of these structures. After the description of governing parameters, the hydraulic response is treated. This is divided into: - Wave run-up and run-down, - Wave overtopping, - Wave transmission, - Wave reflection. The main part...
report 1992
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag bevat het eerste gedeelte van een uitvoerig fundamenteel onderzoek naar de stabiliteit van taluds van losgestorte materialen onder golfaanval. In het onderhavige verslag wordt aIleen de stabiliteit beschouwd van stortsteen bekledingen en golfbrekers. Het onderzoek is gedefinieerd uitgaande van een uitgebreide literatuurstudie en van...
report 1988
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 8 of 8)