Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 131)

Pages

document
Van der Knaap, F.C.M. (author), Klein Breteler, M. (author), De Groot, M.T. (author)
Scheepsgolven en windgolven vormen de belangrijkste hydraulische belasting op oever- en/of dijkconstructies. Bij het ontwerp (of herstellen) van deze constructies dient te worden uitgegaan van het criterium dat elk onderdeel van de constructie (toplaag en onderliggende lagen) bestand is tegen de hydraulische belasting. Dit houdt in, dat per...
report 1985
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1986
document
Bezuijen, A. (author), Klein Breteler, M. (author), Bakker, K.J. (author)
Design criteria for the coverlayer and filter layer of a placed block revetment are presented. These design criteria were derived on the basis of large scale model tests on revetments and test on granular filters. It is shown that the hydraulic loading in the filter can be described with equations of quasi-stationary flow. General filter...
report 1987
document
Klein Breteler, M. (author), Laboyrie, J.H. (author), Verheij, H.J. (author)
Erosion of banks and dikes subjected to water motion can be prevented, for instance by application of cellular concrete revetment blocks. This type of revetment combined the merits of a closed block revetment and a slope revetment consisting of loose materials. Advantages are high permeability, high stability against wave attack and low block...
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author), Pilarczyk, K.W. (author)
Summary of design methods for alternative revetments, such as interlock systems and block mats, gabions, concrete mattresses and geosystems, such as sandbags and sand sausages. This contribution aims at giving a summary of the increased knowledge, especially that concerning the design tools that have been made available.
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author), Bezuijen, A. (author)
The permeability of a layer of closely placed concrete blocks on a sublayer of gravel or sand without a geotextile has been investigated. The results indicate that the permeability of the blocks can be described as a combination of the permeability of the joints and the permeability of the the gravel just below the blocks. The permeability of...
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author), Adel, H. den (author)
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verheij, H.J. (author)
report 1988
document
Laboyrie, J.H. (author), Klein Breteler, M. (author), Verhey, H.J. (author)
Open taludbekledingen die bestaan uit in verband geplaatste betonblokken met gaten, bieden de mogelijkheid vegetatie te doen groeien, waardoor mogelijk een milieuvriendelijke oever kan worden verkregen. In het pioniersstadium van de vegetatie is het evenwel ongewenst dat de gatvulling uitspoelt. Teneinde de relatie tussen waterbeweging en erosie...
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in 1986 een parametrisch model ontwikkeld voor de stijghoogte op het talud op het voor bezwijken maatgevende moment. Later is een heranalyse van de metingen uitgevoerd, hetgeen leidde tot drie empirische formules. Hiermee is de met twee lijnstukken...
report 1988
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1989
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1989
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1989
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author), Klein Breteler, M. (author)
Tijdens het onderzoek naar de stabiliteit van steenzettingen is reeds in een vroeg stadium het belang onderkend van de verhouding tussen de doorlatendheid van het filter en die van de toplaag. Een eerste aanzet voor het opstellen van formules voor deze doorlatendheden is gegeven in deel VII van deze verslagenreeks over steenzettingen. Het...
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
Het verslag beschrijft de wijze waarop met.,de gegevens uit de literatuur formules zijn opgesteld voor het berekenen van de oploop. Hierbij is ernaar gestreefd de zo betrouwbaar mogelijke meetresultaten met onregelmatige golven uit het recente verleden te gebruiken. Alleen als dergelijke metingen niet voorhanden waren, is er gebruik gemaakt van...
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige verslag geeft een gedetailleerde beschrijving van al het relevante onderzoek betreffende de kwasi-stationaire druk op het talud (op het moment vlak vóór de golfklap) dat tot en met 1989 is uitgevoerd bij het Waterloopkundig Laboratorium (WL) en Grondmechanica Delft (GD). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Dienst Weg-...
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
Dit verslag beschrijft de resultaten van een oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette dijkbekledingen met initiële schade aan de toplaag. Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over reststerkte (restweerstand), gekarakteriseerd door de tijdsduur tussen initiële schade en de blootlegging van ds...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
Dit verslag beschrijft de resultaten van een bekledingen met initiële schade aan de top (restweerstand), gekarakteriseerd door de golf aanval. De aandacht is geconcentreerd op de voor onderzoek en uit verslagen van praktijksch Het verslag vormt een basis voor vervolgo oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette...
report 1991
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 131)

Pages