Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 6 of 6)
document
Van den Boomgaard, M. (author), Van de Rest, P. (author)
Het doel van deze studie is de invloed van de prognosebodem voor het jaar 2062 op de golfhoogte (Hs), golfperiode (Tpm) en golfbelasting (Z1) uit de bestaande detailadviezen van de Oosterschelde vast te stellen. Daarnaast is in deze studie een advies gegeven of en hoe men ook voor dijkvakken waar nog geen detailadvies is afgegeven de invloed van...
report 2010
document
Arnold, E. (author)
In dit detailadvies zijn de golfcondities beschreven voor de Oesterdam. Het detailadvies is opgebouwd uit twee delen: het samenvattende advies (ontwerpwaarden) en de bijlagen (aanpak/resultaten detailadvies en afslagberekeningen)
report 2007
document
Jacobse, J.J. (author)
report 2003
document
De Looff, A.K. (author)
report 2003
document
Jacobse, J.J. (author), Hordijk, D. (author)
report 2002
document
Van Marle, J.G.A. (author)
report 1981
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 6 of 6)