Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Julien, P.Y. (author)
report 1992
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2006
document
report 2002
document
Kaaij, T. van der (author)
report 1995
document
Sloff, C.J. (author), Erdbrink, C.D. (author)
report 2008
document
Kwadijk, J.C.J. (author)
report 2004
document
Van de Langemheen, W. (author), Berger, H.E.J. (author)
Voor het bepalen van de hoogte van de maatgevende afvoer bestaat geen unieke werkwijze. In de genoemde rapportages worden verschillende aanpakken gepresenteerd, voortbordurend op de methode die is gevolgd door de Commissies Boertien I en Boertien II. In het voorliggende onderzoek zijn nieuwe methodieken voor de bepaling van de golfvorm...
report 2001
document
Weerts, A.H. (author)
report 2006
document
Passchier, R.H. (author)
report 1995
document
report 2002
document
Baan, P.J.A. (author)
report 2005
document
Patzke, S. (author)
Deltares is door de Waterdienst gevraagd een hoogwaterbericht te schrijven voor de hoogwaters op de Maas in november 2010 en januari 2011 en het hoogwater op de Rijn in januari 2011. Het voorliggende document bevat deze hoogwaterrapportage. De rapportage is vooral beschrijvend en bedoeld om het hoogwater te documenteren.
report 2011
document
Weerts, A.H. (author)
report 2006
document
Werner, M.G.F. (author)
report 2005
document
Uittenbogaard, R.E. (author), Stolker, C. (author), Goede, E.D. de (author), Kester, J.A.T.M. van (author), Jagers, H.R.A. (author), Wijbenga, J.H.A. (author)
report 2005
document
Gils, J.A.G. van (author), Postma, L. (author)
report 1988
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Weerts, A.H. (author), Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2006
document
De Kamer heeft de procedure "Controle Grote Projecten" van toepassing verklaard op het Deltaplan Grote Rivieren. In het voorliggende rapport is dit Deltaplan uitgewerkt tot een uitgangssituatie voor de voortgangsrapportages die in dit kader tweemaal per jaar zuilen worden opgesteld. Voor de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren is gekozen...
report 1995
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 20 of 24)

Pages