Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 6 of 6)
document
Blokland, T. (author)
In opdracht van het Gemeentelijk Havenbedrijf wordt in het onderhavige rapport in de eerste plaats een overzicht gegeven van de huidige rekenen ontwerpmethode die door het Ingenieursbureau Havenwerken van Gemeentewerken Rotterdam wordt gehanteerd bij het dimensioneren van bodembeschermingen die worden belast door schroefstralen. Bij de...
report 1997
document
Blokland, T. (author)
Design method for bed protections loaded by jets from main thrusters and bow thrusters
report 1997
document
Franken, A. (author), Ariëns, E. (author), Klatter, L. (author)
Afgelopen decennia zijn door de Rijkswaterstaat vele waterbouwkundige kunstwerken ontworpen en gebouwd waarbij de bodemverdediging een essentieel onderdeel vormt. Voor wat betreft de kuststreek valt hierbij te denken aan stormvloedkeringen zoals in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg, en afsluitingen van zeegaten en estuaria. Voor wat betreft...
report 1995
document
De Wilde, D.P. (author)
Na het inleidende hoofdstuk 1, wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de verschillende in aanmerking komende constructie- typen en hun toepassingsgebieden, gezien in het licht van dit handboek. In hoofdstuk 3 wordt een beschrijving gegeven van de in aanmerking komende granulaire materialen, hierbij wordt specifiek ingegaan op de kenmerkende...
report 1991
document
Derks, H. (author)
report 1982
document
Jorritsma, J. (author)
report 1975
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(1 - 6 of 6)