Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(21 - 40 of 40)

Pages

document
Moll, J.R. (author)
report 1991
document
Jong, M.P.C. de (author)
report 2004
document
Heynert, K. (author)
report 1998
document
Haaren, Y.H.G. van (author), Ris, R.C. (author)
report 1997
document
Klis, H. van der (author)
report 2004
document
Dillingh, D. (author), De Haan, L. (author), Helmers, R. (author), Können, G.P. (author), Van Malde, J. (author)
Dit onderzoek is geheel gericht geweest op statistische verwerking van waterstandsgegevens van verschillende aard; in dit kader is niet alleen gebruik gemaakt van beschikbare theorieën en benaderingswijzen, maar konden ook nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. Om op zo verantwoord mogelijke wijze reeksen van waterstandsgegevens te...
report 1993
document
Vermeulen, C.J.M. (author)
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
Beschrijft de berekeningsmethoden en uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de hydraulische randvoorwaarden en geeft voor elk dijkringgebied de hoogwaterstanden (de zogenaamde toets- en rekenpeilen). Voor de zee en estuaria zijn ook de golfrandvoorwaarden opgenomen.
report 1996
document
Klis, H. van der (author), Markus, A.A. (author)
report 2007
document
Stijnen, J.W. (author), Botterhuis, T. (author)
In het kader van het Deltaprogramma is de landelijke samenhang onderzocht van een aantal grote rivierkundige ingrepen (retentie, dijkverleggingen / nevengeulen, faalkans Maeslantkering) en doorgerekend via een vereenvoudigde aanpak. Hierbij ging het om de belangrijkste (rivierkundige) maatregelen van de deelprogramma’s Rijnmond-Drechtsteden en...
report 2014
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
document
Vermeulen, C.J.M. (author), Regeling, H.J. (author)
report 1989
document
Klis, H. van der. (author), Vuren, S. van. (author), Schijndel, S.A.H. van. (author)
report 2006
document
Ogink, H.J.M. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1974
document
Snoeker, X.C. (author)
report 1992
document
Veldman, J.J. (author)
report 1991
document
report 2002
document
Aarninkhof, S.G.J. (author), Nipius, L. (author)
report 2001
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Door middel van een frequentiekromme op logarithmische schaal is een overzichtelijke statistiek der stormvloeden te verkrijgen. Anngetoond wordt, dat de structuur van de verdeeling der stormvloeden over de jaren zoowel naar kracht als naar aantal goed kan worden weergegeven door een der wetten der waarschijnhjkheid. Hieruit is ook het karakter...
report 1939
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(21 - 40 of 40)

Pages