Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(21 - 40 of 98)

Pages

document
Tromp, D. (author)
Verslag van de stormvloed van 29 oktober 1996.
report 1996
document
Trom, D. (author)
Een actieve stormdepressie veroorzaakte in het zuidwestelijke kustgebied flinke verhogingen van de waterstanden, zodat daar, voor de tijd van het jaar, uitzonderlijk hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de stormvloed werden de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel niet gesloten. Het...
report 1996
document
Hoogweg, P.H.A. (author)
Een actieve stormdepressie veroorzaakte in het noordelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de stormvloed werd aileen de Stormvloedkering in de Hollandse IJssel gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is bemand geweest op 10 januari 1995 van...
report 1995
document
Hoogweg, P.H.A. (author)
Een actieve stormdepressie veroorzaakte in het gehele kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de stormvloed werd de Stormvloedkering in de Oosterschelde tweemaal en die in de Hollandse IJssel driemaal gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is bemand...
report 1995
document
Hoogweg, P.H.A. (author)
Een actieve stormdepressie veroorzaakte in het noordelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de stormvloed werden de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel niet gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is bemand geweest...
report 1994
document
Hoogweg, P.H.A. (author)
Een actieve stormdepressie veroorzaakte in het gehele kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens het passeren van de stormvloed werd de Stormvloedkering in de Oosterschelde eenmaal en Stormvloedkering in de Hollandse IJssel tweemaal gesloten. Het waarschuwingsbureau van de...
report 1994
document
Hoogweg, P. (author)
Een actieve, maar kortdurende stormdepressie veroorzaakte met name in het noordelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens de stormvloed zijn de stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel niet gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is tijdens...
report 1994
document
Hoogweg, P. (author)
Een actieve stormdepressie veroorzaakte met name in het zuidelijke en westelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens de stormvloed werden de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Hollandse IJssel twee maal gesloten. Het waarschuwingsbureau van de SVSD is bemand...
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 21 februari 1993.
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Een tweetal actieve stormdepressies die elkaar vrij snel opvolgden veroorzaakten in het gehele kustegebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden. De Oosterscheldekering is één keer gesloten, de kering in de Hollandse IJssel twee keer. Gemiddeld genomen was de duinafslag over de gehele kust matig; de grootste duinafslag was op Texel.
report 1993
document
Dillingh, D. (author), De Haan, L. (author), Helmers, R. (author), Können, G.P. (author), Van Malde, J. (author)
Dit onderzoek is geheel gericht geweest op statistische verwerking van waterstandsgegevens van verschillende aard; in dit kader is niet alleen gebruik gemaakt van beschikbare theorieën en benaderingswijzen, maar konden ook nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. Om op zo verantwoord mogelijke wijze reeksen van waterstandsgegevens te...
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Een kleine, maar erg actieve stormdepressie met daarachter een klein stormveld met noordwestenwinden veroorzaakte in het zuidelijke en westelijke kustgebied aanzienlijke verhogingen van de waterstanden, zodat daar vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens de stormvloed werd de stormvloedkering in de Oosterschelde gesloten. De...
report 1992
document
Anonymus, A. (author)
Een zeer diepe depressie met daarachter een stormveld met westnoordwestenwinden veroorzaakte aanzienlijke verhogingen van de waterstand, zodat er, met name in het noorden van het kustgebied, vrij hoge waterstanden gemeten werden. Tijdens de stormvloed werden de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en in de Hollandse IJssel niet gesloten. Het...
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 12 december 1990.
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de Stormvloed van 25 en 26 januari 1990.
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
De combinatie van hoog springtij en een aantal achtereenvolgende stormen leidde in de week van 26 februari tot en met 2 maart (crocusvakantie) tot een uitzonderlijk aantal opeenvolgende stormvloeden. Er kwamen hoogwaters voor met een frequentie van eenmaal per 7 a 25 jaar. In Vlissingen traden 4 hoogwaters op die behoren tot de 20 hoogste van...
report 1990
document
Anonymus, A. (author)
Verslag van de stormvloed van 14 februari 1989.
report 1990
document
Ferguson, H.A. (author)
Historisch overzicht van waterbouwkundige werken in Zeeland en op de Zuidhollandse Eilanden in de periode 1944-1988.
report 1988
document
Reitsma, T. (author)
Door de minister van Verkeer en Waterstaat is in haar brief aan de Tweede Kamer van 16 mei 1986 aangegeven, dat de bestaande waarschuwingsorganisatie voor stormvloeden (Stormvloedwaarschuwingsdienst) en voor rivierhoogwatervoorspelling wordt uitgebreid met een waarschuwingssysteem voor het IJsselmeergebied. Op 1 november 1986 is daartoe de...
report 1987
document
Spaarman, P.W. (author)
Verslag van de Stormvloeden van 3 en 4 januari 1984.
report 1984
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(21 - 40 of 98)

Pages