Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(41 - 60 of 63)

Pages

document
Jonge, J.J. de (author)
report 1997
document
Kaaij, T. van der (author)
report 1995
document
De Kamer heeft de procedure "Controle Grote Projecten" van toepassing verklaard op het Deltaplan Grote Rivieren. In het voorliggende rapport is dit Deltaplan uitgewerkt tot een uitgangssituatie voor de voortgangsrapportages die in dit kader tweemaal per jaar zuilen worden opgesteld. Voor de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren is gekozen...
report 1995
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1995
document
Passchier, R.H. (author)
report 1995
document
Wijbenga, J.H.A. (author), Veen, R. van der (author)
report 1994
document
Julien, P.Y. (author)
report 1992
document
Vermeulen, C.J.M. (author)
report 1990
document
Gils, J.A.G. van (author), Postma, L. (author)
report 1988
document
Grijsen, J.G. (author), Ogink, H.J.M. (author)
report 1986
document
Vermaas, H. (author)
report 1985
document
Groot, B. de (author), Postma, L. (author)
report 1982
document
Most, H. van der. (author)
report 1981
document
Klaassen, G.J. (author), Buysrogge, R.H. (author), Zanten, B.H.J. van (author)
report 1981
document
Wesseling, J.W. (author)
report 1981
document
Vermaas, H. (author)
report 1981
document
Wijbenga, J.H.A. (author)
report 1978
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Na daling van de waterstand te Maastricht door geringe Maasafvoer werd er op verzoek van Hoofdingenieur Mulder de afvoer van de Maas te Eijsden gemeten. Gevonden werd toen 2,8 m3/sec. Deze hoeveelheid was aanzienlijk geringer dan hetgeen van Belgische zijde werd opgegeven. Voorts werd medegedeeld, dat door de voedingsduiker 8 à 8.1 m3/sec werd...
report 1948
document
Anonymous, A. (author)
Na een lagen stand op 21 December 1925 bereikt te hebben begon de Rijn te Keulen sterk te wassen, welk was met een korte onderbreking 26 en 27 December aanhield tot in den nacht van 1 op 2 Januari, waarbij de hoogste bekende stand bij open rivier van 45.63m +NAP of 9.69m +0 werd bereikt. De Maas vertoonde vóór deze hoogwaterperiode geen lagen...
report 1926
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(41 - 60 of 63)

Pages