Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(5,381 - 5,387 of 5,387)

Pages

document
Schijf, J.B. (author)
L'etude du probieme de la protection des rives de cours d'eau, taite dans ce rapport, sera limitee au cas d 'un bateau naviguant dans un canal relativement ·etroit. Le risque que Ie fond et les talus du canal soient degrades, est determine par Je caract ere et l'intensite des mouvements qui naissent de la navigation et qui, a leur tour,...
report 1949
document
van Veen, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over kustmorfologie. Van Veen heeft ten behoeve van zijn promotieonderzoek alle op dat moment beschikbare literatuur over kustmorfologie in relatie tot de Noordzeekust bestudeerd. Dit cahier is een weerslag van die studie, met eigen kritische opmerkingen. Het is de basis van het later verschenen...
report 1934
document
Bunge, J.H.O. (author)
Denkbeelden van ir. Bunge ontwikkeld na de stormvloedramp van 1953 om de zeegaten in ZW Nederland af te sluiten in combinatie met landaanwinning (inpoldering) van delen van de Oosterschelde en de Grevelingen.
report 1953
document
verLoren van Themaat, R. (author)
Stukken uit het archief van ir. verLoren van Themaat betreffende zijn lidmaatschap van de Deltacommissie, in het bijzonder de subcommissie Waterhuishouding.
report 2019
document
van Veen, J. (author)
Derde interim-advies van de Deltacommissie aan de minister van Verkeer en Waterstaat. In dit rapport wordt geadviseerd met spoed de dammen tussen Noord-Beveland, Zuid-Beveland en Walcheren aan te leggen, mede als “oefening” voor de noodzakelijke afdamming van Brouwershavense Gat en Oosterschelde. Aangegeven wordt dat de plannen voor een Drie...
report 1955
document
Weenink, M.P.H. (author)
Methode om waterstandsverhogingen door wind op de Noordzee te bepalen. Studie gedaan in opdracht van de Deltacommissie. De definitieve (en verkorte) versie van dit rapport staat in het rapport van de Deltacommissie deel 2, blz 146 e.v.
report 1955
document
Concept de Deltawet, de uiteindelijke Deltawet, Memorie van Toelichting met bijlagen en de parlementaire behandeling.
report 1957
Searched for: collection%3Ahydraulic_reports
(5,381 - 5,387 of 5,387)

Pages