Searched for: collection%3Air
(1 - 1 of 1)
document
Van Dijk, J.C.D. (author)
Medio 2007 wordt een veldproef georganiseerd in Waddinxveen in het kader van de validatie van de snelle paaltest. Initiatiefnemers van de proef is de DC/CUR commissie ‘validatie snelle paaltest’. Tijdens deze veldproef worden twee prefab betonpalen beproefd op met een statische en een snelle paaltest. De snelle paaltest wordt uitgevoerd door de...
report 2007