Searched for: collection%3Air
(1 - 2 of 2)
document
Bouwmeester, J. (author)
De ondergrond, verdedigingsconstructies, filterconstructies, filteropbouw, oeververdediging, zetsteen, asfaltbekleding, ontgrondingen, kribben en andere stroomgeleiders, materialen.
lecture notes 1987
document
Vermoedelijke auteur J. Bouwmeester. Jaartal geschat.
lecture notes 1980