Searched for: collection%3Air
(1 - 1 of 1)
document
Van de Graaff, J. (author), Van Overeem, J. (author)
Als T.O.W. onderzoek is door het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd waarbij enkele moderne zandtransportformules zodanig zijn aangepast dat de gecombineerde werking van golven en stroom in rekening kan worden gebracht. Uit dat onderzoek bleek dat de aangepaste White-Ackers formule het beste aansloot bij een serie modelproeven...
report 1977