Searched for: collection%3Air
(1 - 16 of 16)
document
Ligtvoet, A. (author), Cuppen, E.H.J.W. (author), Hemmes, K. (author), Mehos, D. (author), Pesch, U. (author), Quist, J.N. (author), Di Ruggero, O. (author)
In het kader van het Next 50 Years project binnen het Energy Delta Gas Research programma 2010-2015 (zie http://www.edgar-program.com/) is een zestal toekomst-perspectieven uitgewerkt door medewerkers van de TU Delft. Deze perspectieven zijn tot stand gekomen op basis van interviews met 57 experts en belanghebbenden uit de Nederlandse energie-...
report 2015
document
Ponds, R. (author), Van Ham, M. (author), Marlet, G. (author)
De aandacht voor maatschappelijke verschillen en ongelijkheid is de laatste jaren toegenomen. Dit komt omdat er steeds meer aanwijzingen zijn dat deze verschillen groter worden. En er aanwijzingen zijn dat er negatieve effecten uitgaan van het ontstaan van scherpe maatschappelijke scheidslijnen. Naar zowel toenemende verschillen en ongelijkheid...
report 2015
document
Nijenhuis, J. (author), Tillemans, F. (author), Van den Heuvel, M. (author), Engelvaart, L. (author)
report 1998
document
Egeter, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A.J. (author), Lutje Schipholt, L.R. (author)
'Strategische Vervoerstudies' is de nieuwe naam voor een groep vervoerkundige onderzoekers binnen de TU Delft, die inmiddels de nodige bekendheid heeft opgebouwd met lange-termijnonderzoek op het gebied van vervoer en verkeer. Gemeenschappelijk element van alle onderzoeken is het vernieuwende en verdiepende karakter en een sterke...
report 1994
document
Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van NOVEM. Onder de naam SYRENE (System Integration of Renewable Energy and End Use Technology in the Netherlands) ontwikkelt Novem een programma dat een integraal beeld moet geven van de mogelijkheden van de toepassing van duurzame energievoorzieningssystemen op de lange termijn. Een deel van de onderwerpen die in het SYRENE...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
Voor het efficiënt vervoeren van goederen is het noodzakelijk dat er vooraf een goed ritplan wordt opgesteld. Hoewel er verschillende ritplanningsystemen op de markt zijn, blijft het gebruik van deze systemen achter bij de verwachtingen. Belangrijke oorzaken voor het achterblijvende gebruik zijn onder meer de grote diversiteit van...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het buiktransport van chemicaliën, zijn de activiteiten laden en lossen van relatief groot belang binnen de totale logistieke keten. Enerzijds nemen deze activiteiten relatief veel tijd in beslag en anderzijds vertonen de laad- en lostijden vaak een grote spreiding en zijn ze moeilijk "voorspelbaar". Dit heeft tot gevolg dat de kans op...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het goederenvervoer over de weg is de laatste jaren een belangrijke verandering waarneembaar. Lag vroeger de nadruk in het vervoer en in de planning voornamelijk op het kostenaspect van het vervoer (minimalisatie van de transportkosten), tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op het tijdsaspect van het vervoer (betrouwbaarheid, JIT). Om een...
report 1993
document
Hakkesteegt, P. (author)
Samenwerkingsproject van de TU Delft en Peek Traffic BV. Bereikbaarheid hangt af van twee factoren: enerzijds van de mate waarin men zekere verplaatsingsweerstanden acceptabel acht en anderzijds van de aantallen personen/huishoudens, voor wie die weerstanden gelden. Die weerstanden zijn essentieel: kleine bieden meer mogelijkheden dat iets...
report 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Egeter, B. (author), Van Goeverden, C.D. (author)
Rapport in opdracht van Overleg Ruimtelijke Investeringen (ORI). ARGUS is een stelsel van zeer snelle en frequente treinverbindingen tussen de vier grote steden in de Randstad en Schiphol. Het kan gekarakteriseerd worden als een metropolitaan stelsel, bedoeld voor verplaatsingsafstanden van interregionaal niveau, doch met snelheden die...
report 1993
document
Immers, L.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat DVK. In dit rapport wordt verslag gedaan van de door de TU Delft georganiseerde expert-bijeenkomst met als thema "Bereikbaarheid". Doel van deze bijeenkomst was het formuleren van een programma van Anticiperend Onderzoek voor het thema Bereikbaarheid. Omdat de indruk bestaat dat de aanbodzijde van...
report 1993
document
Scheepmaker, P.N. (author)
report 1992
document
Immers, L.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat DVK. In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de gewenste kwaliteit van de informatie(stromen) ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en besluitvorming in de vervoer- en verkeerssector. Verschillende gebruikers van de uitkomsten van regionale prognoses zijn daartoe...
report 1992
document
De Boer, E. (author), Salverda, J. (author)
Studie in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Gelderland, Afdeling Planstudie en Verkeerszaken. Een studie van de economische aspecten van een wegverbinding dient verband te leggen tussen de economische ontwikkeling van het doorsneden gebied, de aanwezige infrastructuur en de gewenste infrastructuurverbetering. In hoofdstuk twee van dit...
report 1989
document
Van de Hoef, H.A. (author), Immers, L.H. (author), Van Lopik, J.H. (author)
In deze bijdrage wordt de opzet beschreven van een informatiesysteem waarin de bereikbaarheid van de in de Provincie Utrecht gelegen (en geplande) bedrijfsterreinen wordt vastgelegd. Teneinde het begrip bereikbaarheid te kunnen kwantificeren is een objectieve beoordelingsmaat vastgelegd die is opgebouwd uit drie componenten: de landelijke (macro...
report 1987
document
Hakkesteegt, P. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van onderzoekresultaten van de vakgroepen VERKEER en POO (Planning, Ontwerpen en Organisatie) van de Faculteit der Civiele Techniek en van de vakgroep TBB (Techniek, Bedrijf en Bestuur) van de Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Het betreft het onderzoek...
report 1987
Searched for: collection%3Air
(1 - 16 of 16)