Searched for: collection%3Air
(1 - 3 of 3)
document
De Vries, M. (author)
inleiding rivierkunde, morfologische processen, gebruik van rivieren (sedimentonttrekking, wateronttrekking, zandvangen, drainage en hoogwaterbeveiliging, scheepvaart), ingrepen in rivieren, kanalisatie.
lecture notes 1990
document
Van Bendegom, L. (author)
Inleiding - Het water (hydrologie, waterloopkunde, waterkwaliteit) - De vaste stof (geologische aspekten, sediment) - riviermorfologie - rivieronderzoek - rivierwerken (regulering, oever en bodemverdediging, waterstandsregulering) - Toepassingen (hoogwaterbeheersing, watervoorziening, scheepvaart, waterkracht, afvalverwijdering,...
lecture notes 1978
document
Van Bendegom, L. (author)
Collegediktaat algemene waterbouwkunde: -deel 1: de natuur -deel 2: de techniek (band a en band b)
lecture notes 1967