Searched for: collection%3Air
(1 - 17 of 17)
Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2009
Productiviteitstrends in het wetenschappelijk onderwijs: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteitsontwikkeling tussen 1982 en 2009
Benchmarking Burgerzaken: Een empirisch onderzoek naar de kostendoelmatigheid van burgerzaken
Benchmarking Burgerzaken: Een empirisch onderzoek naar de kostendoelmatigheid van burgerzaken
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Benchmark gemeentelijk afvalbeheer: Een empirisch onderzoek naar de productiviteit en kostendoelmatigheid
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Veiligheid verkend: Een empirisch onderzoek naar de determinanten van veiligheid
Productiviteitstrends in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op productiviteit 1972-2010
Productiviteitstrends in de sector verpleging, verzorging en thuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op productiviteit 1972-2010
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Ziekenhuismiddelen in verband: Een empirisch onderzoek naar productiviteit en doelmatigheid in de Nederlandse ziekenhuizen 2003-2009
Sturing van Slimmer Werken: Ruggensteun voor initiatieven in de haarvaten van de publieke sector
Sturing van Slimmer Werken: Ruggensteun voor initiatieven in de haarvaten van de publieke sector
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteits-ontwikkeling tussen 1972 en 2008
Productiviteitstrends in de ziekenhuiszorg: Een empirisch onderzoek naar het effect van regulering op de productiviteits-ontwikkeling tussen 1972 en 2008
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Is een innovatieve school een productieve school? Een analyse van de relatie tussen innovaties en productiviteit op scholen voor voortgezet onderwijs
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Is de ziekte van Baumol te behandelen? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de productiviteit in de publieke sector te vergroten
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Onderzoek naar de generieke productiviteitsontwikkeling in de reguleringsmethode van TenneT TSO BV
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Productiviteit en effectiviteit in de publieke sector: Een agenda voor onderzoek naar relevante beleidsinstrumenten
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen
Verzorging verspreid: Een economisch planningsmodel voor het zorgaanbod in Vlaamse ziekenhuizen
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief: Discussion paper
Naar een rationele allocatie van overheidsmiddelen vanuit een welvaartstheoretisch perspectief: Discussion paper
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs
Innovatiekracht van het voortgezet onderwijs
Productiviteit en effectiviteit van de collectieve sector: Kansen voor beleidsrenderend onderzoek
Productiviteit en effectiviteit van de collectieve sector: Kansen voor beleidsrenderend onderzoek
De financiële situatie van de Sociale Werkvoorziening in beeld. Een empirisch onderzoek naar de achtergronden van bedrijfseconomische resultaten van bedrijven voor Sociale Werkvoorziening
De financiële situatie van de Sociale Werkvoorziening in beeld. Een empirisch onderzoek naar de achtergronden van bedrijfseconomische resultaten van bedrijven voor Sociale Werkvoorziening
Searched for: collection%3Air
(1 - 17 of 17)